01. oktober 2017

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com