15. mai 2018

Prosjektstøtte til deltakelse i kulturprogrammet i Frankfurt-satsingen

NORLA kan bidra med prosjektstøtte til profesjonelle norske kunst- eller kulturaktørers deltakelse i Frankfurt-satsingen 2019. En forutsetning for tildeling er at prosjektet har forankring hos en tysk samarbeidspartner og at tiltaket finner sted i Tyskland i 2019, fortrinnsvis i løpet av høsten.

Les mer.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com