25.-29. mai

NORLAs aktiviteter under Norsk litteraturfestival på Lillehammer

Norsk litteraturfestival  lillehammer

Internasjonalt forleggerseminar

NORLA og Den norske Forleggerforening inviterer hvert år utenlandske forleggere til et seminar om norsk litteratur under Norsk Litteraturfestival. Tema i år er barne- og ungdomslitteratur. Seminaret ble, som i fjor, utlyst som et fellowship, og interessen for å delta var veldig stor.
Første dag møtes forleggerne norske kollegaer i Oslo. Dagen etter drar de på besøksrunde til noen sentrale norske forlag og agenter, før de tar toget til Lillehammer. I tillegg til et kulturelt program, får de her presentasjoner av en gruppe aktuelle norske forfatteresom skriver for barn og unge. Seminaret er støttet av Utenriksdepartementet.

Oversetterseminar

NORLA har i 25 år samlet oversettere på Lillehammer under litteraturfestivalen. I år åpner vi for søknader fra oversettere av norsk litteratur med en spesielt interesse for barne- og ungdomslitteratur.
I tillegg til å kunne følge litteraturfestivalens program etter eget ønske, får oversetterne presentasjoner av en gruppe aktuelle norske barne- og ungdomsbokforfattere, sammen med en gruppe internasjonale forleggere.
Vi ser frem til å gi oversetterne faglig påfyll som vi håper vil bli nyttig i deres videre arbeid!

Les mer

Besøk festivalens nettsider.
(Programmet lanseres 1. april).

Visste du at Norsk litteraturfestival på Lillehammer ble utpekt som en av verdens beste litteraturfestivaler av Penguin Random House The Writers’ Academy i 2017?
Og at Lillehammer samme år fikk UNESCO-status som litteraturby?
Les mer på NRK og hos Unesco.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019