25.-29. mai

ENDRET: NORLAs aktiviteter under Norsk litteraturfestival på Lillehammer

Norsk litteraturfestival  lillehammer

Norsk litteraturfestival på Lillehammer har pga. koronakrisen gjort en del endringer i sine planer:

*Istedenfor fysisk festival på Lillehammer lager de i år digital festival – Nordens største, 29.-31. mai!
*Barnebok-programmet Pegasus utsettes til september, da skoler og barnehager forhåpentligvis er tilbake i normal gjenge igjen.
*Sigrid Undset-dagene, som var grunnlaget for selve festivalen, gjenoppstår i november på Bjerkebæk. Dette skjer 21.-22. november som sammenfaller med 100-årsdagen for utgivelsen av romanen Kransen.

Og som en forsmak på det hele lager de verdens minste festival – digitalt – allerede torsdag 26. mars kl 14-15. Her blir det forfattermøter etc. i en tidligere telefonkiosk som nå er blitt lesekiosk – som en av 100 planlagte. Programmet kan følges av alle på Facebook.
(Les mer om FB-eventet her).

NORLAs planlagte program for internasjonale forleggere og oversettere av barne- og ungdomsbøker må dessverre avlyses. Men alle som i år søkte om deltagelse vil få delta på digitalt seminar med presentasjoner av aktuelle barne- og ungdomsbokforfattere.
Dette «webinaret» planlegges holdt torsdag 28. mai.

NORLAs opprinnelige planer var som følger:

Internasjonalt forleggerseminar

NORLA og Den norske Forleggerforening inviterer hvert år utenlandske forleggere til et seminar om norsk litteratur under Norsk Litteraturfestival. Tema i år er barne- og ungdomslitteratur. Seminaret ble, som i fjor, utlyst som et fellowship, og interessen for å delta var veldig stor.
Første dag skulle forleggerne møte norske kollegaer i Oslo. Dagen etter skulle de dra på besøksrunde til noen sentrale norske forlag og agenter, før de skulle ta toget til Lillehammer. I tillegg til et kulturelt program, skulle de her få presentasjoner av en gruppe aktuelle norske forfatteresom skriver for barn og unge. Seminaret støttes av Utenriksdepartementet.

Oversetterseminar

NORLA har i 25 år samlet oversettere på Lillehammer under litteraturfestivalen. I år åpnet vi for første gang for søknader fra oversettere av norsk litteratur med en spesielt interesse for barne- og ungdomslitteratur – og interessen var stor.
Oversetterne skulle, i tillegg til å følge litteraturfestivalens program etter eget ønske, få presentasjoner av en gruppe aktuelle norske barne- og ungdomsbokforfattere, sammen med en gruppe internasjonale forleggere.
Vi hadde sett frem til å gi oversetterne faglig påfyll som vi håper vil bli nyttig i deres videre arbeid.

Les mer

Besøk festivalens nettsider.
(Det justerte programmet vil lanseres så snart det er klart).

Visste du at Norsk litteraturfestival på Lillehammer ble utpekt som en av verdens beste litteraturfestivaler av Penguin Random House The Writers’ Academy i 2017?
Og at Lillehammer samme år fikk UNESCO-status som litteraturby?
Les mer på NRK og hos Unesco.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019