01. oktober 2015

Søknadsfrist prøveoversettelser av norsk litteratur

Forlag, agenter og oversettere i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.
Oversettelsen må skje direkte fra norsk. Støtte til prøveoversettelser av NORLAs utvalgte titler- vil prioriteres.

Les mer om hvordan søke støtte til prøveoversettelser her.

Søknadsfrister:
For forlag og agenter i utlandet og Norge er søknadsfristen 1. oktober 2015.

For oversettere er det løpende søknadsfrist.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019