1. oktober 2015
Norway

Søknadsfrist prøveoversettelser av norsk litteratur

Forlag, agenter og oversettere i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.
Oversettelsen må skje direkte fra norsk. Støtte til prøveoversettelser av NORLAs utvalgte titler- vil prioriteres.

Les mer om hvordan søke støtte til prøveoversettelser her.

Søknadsfrister:
For forlag og agenter i utlandet og Norge er søknadsfristen 1. oktober 2015.

For oversettere er det løpende søknadsfrist.