25. september 2020

Avslutning for Litteratur ut i verden

Fredag 25. september avsluttes eksportprogrammet Litteratur ut i verden (LUV) med en nedskalert avslutningskonferanse for deltagerbedriftene i programmet.

Fem internasjonale foredragsholdere vil delta digitalt med hver sin keynote: Isobel Dixon fra Blake Friedmann Literary Agency (UK), Yasmina Jraissati fra RAYA Agency for Arabic Literature (FR/LB), Patrick Walsh fra PEW Literary (UK), Linda Altrov Berg fra Norstedts Agency (SE) og Rebecca Servadio fra London Literary Scouting (UK). De syv deltakerbedriftene vil være til stede sammen på Sentralen i Oslo.

Keynotene er tilgjengelige på NORLAs YouTube-kanal. Se dem her

Konferansen markerer slutten på et toårig eksportprogram for norske litterære agenturer. Siden oppstarten i juni 2018 har deltakerbedriftene både fått prosjektmidler og deltatt i et bredt kompetanseprogram, med workshopen i New York i januar 2019 som et naturlig høydepunkt. Programmet har også hatt åpne arrangementer for den norske bokbransjen.

Programmet har vært et samarbeid mellom NORLA, Innovasjon Norge og Kulturdepartementet, og er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring.

Les mer om programmet her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019