1. juni 2021
Norway

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

Book photo mikołaj palazzo on unsplash m

(Foto: Mikołaj Palazzo, Unsplash)