27. oktober 2015
Norway

Møte i NORLAs faglitterære råd

Møte i NORLAs faglitterære råd for behandling av søknader om oversettelsesstøtte med frist 1.10.

Les mer om oversettelsesstøtten, tildelingskriterier og frister her