27. oktober 2015

Møte i NORLAs faglitterære råd

Møte i NORLAs faglitterære råd for behandling av søknader om oversettelsesstøtte med frist 1.10.

Les mer om oversettelsesstøtten, tildelingskriterier og frister her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com