12. februar 2022

Bergen LitFest: Med omsettaren på scenen - Nina Lykke møter Karolina Drozdowska

Bergenlitfest oversetteren pa scenen 800x600

Korleis er det for ein forfattar å få eigne ord omsette til eit anna språk, og korleis kan ein stole på at omsettaren har oppfatta nyansane? Korleis er det å omsette andre sine ord utan å gjere dei til sine eigne, men ta vare på forfattaren sitt særpreg?

Nina Lykke sine to prislønte romanar Nei og atter nei (2016) og Full spredning (2019) har begge blitt omsette til polsk av Karolina Drozdowska. Drozdowska har omsett ei rekke norske bøker til polsk og kan seie noko om kva som skjer når dei norske orda blir polske.

Forfattar og omsettar møtest til samtale med dagleg leiar i Pelikanen forlag, Eirik Bø.

I samarbeid med NORLA.

Les meir

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019