5. desember 2023
Norge - Oslo

Ukrainsk litteratur og samoversettelse - lansering av spesialutgave av tidsskriftet Mellom

Siden i våres har NORLA, Norsk Oversetterforening, Ukrainsk forening i Oslo og tidsskriftet Mellom hatt et samarbeidsprosjekt.
Hensikten har vært å bidra til rekruttering av flere oversette fra ukrainsk til norsk, siden det det siste året har vist seg at dette er en kompetanse det er skrikende mangel på. Vårt svar har vært å spleise NORLAs kontakter som oversetter fra norsk til ukrainsk med Oversetterforeningens medlemmer. Med dette som utgangspunkt har det blitt satt sammen syv oversetterpar som har oversatt et utvalg tekster skrevet av ukrainske forfattere fra 1800-tallet frem til i dag. Utvalget er gjort ved Iryna Sabor og har fått tittelen «Med ord som motstand».

Prosjektet ble sparket i gang under et halvdagsseminar på Litteraturhuset 13. april. Alle oversetterparene møttes til et intensivt verksted 27. juni etter å ha jobbet sammen digitalt i noen måneder. Tekstene publiseres i et spesialnummer av tidsskriftet Mellom som lanseres på Blå i Brenneriveien 9 tirsdag 5. desember kl. 19.30.
Velkommen!

Les mer i arrangementets Facebook-event