15. februar 2016
Norway

Søknadsfrist: Oversetterhotell våren 2016

NORLA ønsker å gi oversettere av norsk litteratur mulighet til å komme til Norge for å kunne fordype seg i norsk litteratur, språk og kultur. Og vi tilbyr oversettere å søke opphold for våren 2016 på det tradisjonsrike hotellet Bondeheimen, midt i Oslo sentrum.

Det kan søkes om to-ukers opphold i april/mai: uke 16-17 (fra og med mandag 18.4. tom. søndag 1.5.).
Fire oversettere vil få tilbud om opphold samtidig.

Bondeheimen 2016

Tiltaket har fått støtte fra Utenriksdepartementet.

Merk at ordningen er rettet kun mot dem som oversetter direkte fra norsk.

Les mer om hvordan søke – og tilbakemeldinger fra tidligere deltagere – her.