17.01.2012

2011 ble et nytt jubelår for norsk litteratur i utlandet

NORLA har i 2011 sett en gledelig økning i antall søknader om oversettelsesstøtte, med i alt 398 søknader mottatt. Det er bevilget støtte til 383 av disse for oversettelse til 42 språk. Vi overgår dermed fjorårets ’all time high’ hvor vi mottok 349 søknader, og bevilget 329 av dem oversettelsesstøtte til 45 språk!

Av årets 383 bevilgede søknader er 299 til skjønnlitterære oversettelser og 84 til faglitterære oversettelser. Totalt 76 bevilgninger gjelder titler for barn/ungdom. Og det er bevilget støtte til andre nordiske språk for 51 oversettelser.

Vi i NORLA vil gjerne takke alle venner og gode kontakter for hyggelig samarbeid i 2011!

Se detaljert oversikt over alle de 383 bevilgningene nedenfor.

Les mer

Se oversikt over NORLAs bevilgninger av oversettelsesstøtte for tidligere år her.