17.01.2014

Et solid år for norsk litteratureksport i 2013

Norsk litteratur gjør det svært godt i utlandet, og NORLA opplever stor interesse for norsk litteratur målt ut fra antall søknader om oversettelsesstøtte fra utenlandske forlag.

I 2013 bevilget NORLA støtte til oversettelse av 412 utgivelser av norske bøker. Dette er nesten like mange som i rekordåret 2012, da 431 utgivelser fikk støtte fra NORLA. Det totale antallet utgivelser solgt til andre språk via agenter og agenturer er imidlertid langt høyere, ettersom mange bøker blir oversatt utenom NORLAs støtteordninger.

Alby large
Foto: Veronica Sande.

- Hele 196 norske forfatterskap blir oversatt med oversettelsesstøtte fra NORLA i 2013, og søknadene omfatter i alt 46 språk. At et så bredt spekter av bøker fra alle sjangre når ut over landegrensene, er et tydelig tegn på den høye kvaliteten som preger norsk samtidslitteratur, sier NORLAs direktør Margit Walsø.
Det er imponerende at norsk litteratureksport, sett ut fra NORLAs statistikk, holder seg så godt sammenlignet med de to foregående år, til tross for den internasjonale bokbransjens til dels store økonomiske utfordringer. I 2013 innskjerpet også NORLA sine kriterier for tildeling, slik at oversettelse hovedsaklig skal skje direkte fra norsk og ikke via et tredje språk.

Ikke uventet er tysk det dominerende språket for NORLAs bevilgninger for 2013 (34 bevilgninger), tett etterfulgt av engelsk (33), dansk (26*), svensk (24*) og fransk (21).

NORLA ser en betydelig økning i antall oversettelser til satsningsspråk som kinesisk, tyrkisk og portugisisk – og dette er gledelig.

NORLA opplever også at den økte interessen for norsk litteratur fra de andre nordiske landene holder seg godt, og det ble innvilget 62 søknader i 2013 (mot 58 året før)*.

For første gang bevilget NORLA i 2013 støtte for oversettelse til montenegrinsk (Jostein Gaarders ‘Sofies verden’).

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2013 på kr 5.606.300 – mens samlet søknadssum var hele kr 14.263.900.

  • Oversettelser fra norsk til nordiske språk finansieres hovedsakelig med midler fra Nordisk ministerråd.
    Les mer om den nordiske støtteordningen her.

I midten av februar legger vi frem oversikt over NORLAs øvrige bevilgninger i 2013; reisestøtte, støtte til prøveoversettelser, produksjonsstøtte til billedbøker for barn, støtte til Land i Sør-prosjekter med mere.

Les mer om NORLAs ulike støtteordninger her.

Se listen over NORLAs bevilgede oversettelsesstøtte i 2013 under.

Les mer

Se oversikt over NORLAs bevilgninger av oversettelsesstøtte for tidligere år her.