06.03.2023

Lars Fr. H. Svendsen - Fokustittelforfatter

Vi har gleden av å presentere forfatteren Lars Fr. H. Svendsen. Han har skrevet Håpets filosofi, som er en av NORLAs fokustitler våren 2023.

Her kan du lese vårt intervju med Lars.

Svendsen lars adrian nielsen bredde2
Lars Fr. H. Svendsen. Foto: Adrian Nielsen/NORLA

Hva handler boken om?

Håpets filosofi tar for seg et fenomen som gjennomsyrer menneskelivet, men som vi sjelden tenker grundig over. Nettopp fordi håp er så grunnleggende, og inngår i nesten alt vi foretar oss, mister vi det lett av syne i en slags selvfølgelighet. Mennesket er etter alt å dømme det eneste dyret som håper. Det skyldes at håpet er tett sammenvevd med så mange andre egenskaper vi har grunn til å anta at bare mennesker har. Håp er vel så knyttet til fornuft som til følelser, og man kan håpe både godt og dårlig. Håp er ikke det samme som optimisme, og man kan være pessimistisk og håpefull på én og samme tid. Du skylder deg selv å håpe fordi det er en forutsetning for et liv som virkelig er verdt å leve. Livet byr oss alle på prøvelser, men håpet gir blikket et feste i noe oppnåelig, noe som overskrider den smerten du opplever her og nå. Håpet har ingen evne til på magisk vis å omforme verden i tråd med dine ønsker, men det kan bevege deg – og derfor verden – i riktig retning.

Hva inspirerte deg til å skrive denne boken?

Mine bøker har alltid vært motivert av håp. Å skrive er å kartlegge og gi form til noe uforstått med håp om til slutt å nå den klarheten man søker. Frøet til boken ble kanskje sådd mot slutten av min gamle bok om frykt, der det til slutt i førsteutkastet sto: «Kanskje det vi trenger – og det jeg burde ha skrevet – er en håpets filosofi fremfor fryktens filosofi.» Setningen ble strøket før boken ble utgitt, og jeg fulgte ikke opp tanken, som ble liggende ubearbeidet i 15 år. Den direkte foranledningen til at temaet igjen meldte seg for meg, var den russiske invasjonen i Ukraina 24. februar 2022. Det som mer enn noe annet fikk meg til å skrive denne lille boken om håp, var den ukrainske befolkningens reaksjon. Selvsagt var det et mangfold av følelser i befolkningen, som raseri, fortvilelse, sorg og så videre, men den følelsen som virket mest fremtredende var håpet om at de ville kunne stå imot dette angrepet fra den russiske overmakten og bevare friheten.

Svendsen håpetsfilosofi kagge

Les mer

Se engelsk presentasjon av boka her

Les mer om forfatteren her

Se alle høstens fokustitler fra NORLA her