23.03.2018

Nytt eksportprogram tar norsk litteratur ut i verden

Innovasjon Norge lanserer et nytt eksportprogram i samarbeid med NORLA som skal hjelpe litterære agenter med å selge mer norsk litteratur til utlandet.

Som en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring har Innovasjon Norge fått i oppdrag å gjennomføre et eksportprogram for norske litterære agenter i samarbeid med NORLA. Litteratur ut i verden (LUV) skal bidra til å styrke norsk litteraturs konkurransekraft i internasjonale markeder, bygge solide agenturer som kan representere norske forfattere internasjonalt, og bruke Bokmessen i Frankfurt i 2019 som en strategisk arena for å selge norsk litteratur.

Litteraturagenter og oversettere norla. foto ebba d. drolshagen
Norske litteraturagenter i møter med oversettere. Foto: Ebba D. Drolshagen.

-Det er en ære å kunne annonsere det tredje eksportprogrammet for kulturell og kreativ næring. Etterspørselen etter norsk litteratur i utlandet er sterk og økende. Stadig flere norske forfattere deltar på internasjonale arenaer, og et økende antall titler oversettes til stadig flere språk. Samtidig er eksportpotensialet for norske aktører vesentlig større enn det som realiseres i dag, sier Margit Klingen Daams, leder for kreativ næring i Innovasjon Norge.

Kartleggingen Litteratur i tall viser at den norske litteraturbransjen har et sterkt hjemmemarked, med en omsetning på over 6 mrd. i 2016, mens eksportvirksomheten står for en relativt liten del av inntektene. Selv om eksportinntektene fra salg av bøker har økt med 13 % fra 2013, var de kun 125 millioner i 2016.

Mange av de forfatterne som selger mest internasjonalt er representert av utenlandske agenter, og derfor antas eksportverdien å være større enn det som fremkommer i kartleggingen.

I forbindelse med at Norge er gjesteland på Bokmessen i Frankfurt 2019 har de norske forlagsagenturene forsterket sin innsats og etablert flere nye agenturer. Norske forfattere melder at de i større grad blir kontaktet av norske agenter som vil representere dem internasjonalt. Litteratur ut i verden skal bidra til å forsterke denne utviklingen.

-Det er flott at Innovasjon Norge etablerer et eksportprogram for litteraturbransjen som bygger opp under prosjektet Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019. Norsk bokbransje satser allerede stort på rettighetssalg, og programmet vil øke bransjens internasjonale muligheter og kan bidra til varig styrking av norsk litteratureksport, sier Margit Walsø, direktør i NORLA.

Litteratur ut i verden bygger på modellene og erfaringene fra eksportprogrammene Spill ut i verden og Arkitektur ut i verden.

Søknadsfrist er fredag 27. april 2018.

Kontaktperson hos NORLA er Janicken von der Fehr.

Link til utlysning og søknadsskjema

Les mer

Flere detaljer om Litteratur ut i verden -programmet (LUV) finner du her