13.09.2017

Månedens oversetter: Milada Blekastad (1917 – 2003)

Oversetterne er de viktigste aktørene vi har for å få norsk litteratur ut i verden. Deres arbeid er av helt avgjørende betydning, og for å kaste lys over dette arbeidet, har vi startet intervjuserien «Månedens oversetter». Her blir vi bedre kjent med noen av dem som oversetter fra norsk, og med deres utfordrende arbeid som bringer norsk litteratur ut til all verdens ulike språk.

Som månedens oversetter for september har vi valgt å presentere tsjekkiske Milada Blekastad (1917 – 2003). Hun har vært en nøkkelperson i oversettelse av litteratur mellom Norge og Tsjekkia, og hennes virksomhet hedres nå gjennom prosjektet Den usynlige broen. Milada Blekastad (1917 – 2003). Prosjektet holder blant annet to utstillinger og en rekke populariseringsaktiviteter, som finner sted både i Norge og i Tsjekkia. Prosjektet ble til i samarbeid mellom den tsjekkiske foreningen Elg, den uavhengige forskeren Eva Spira og Det tsjekkiske vitenskapsakademiet.

Img 0368
209 cut
En ung Milada Blekastad, som allerede som 16 åring skulle møte sin fremtidige mann, og flytte til Norge.

Milada Blekastad (født Topičová) var det eneste barnebarnet til den kjente forleggeren František Topič, som startet et av Prahas største forlag allerede i 1886. Begge foreldrene var forleggere og Milada vokste opp i et kulturmiljø midt i sentrum av Praha. Da hun ble 16 år reiste hun til Norge. Rett etter ankomsten traff hun den 34 år eldre maleren og målmannen Hallvard Blekastad fra Gausdal og bestemte seg for å bli i Norge.

Celá rodina 1953
Milada med mann og barn, 1953.

Hun lærte seg norsk ganske fort, og snart snakket hun gausdalsdialekt uten aksent. Først begynte hun å oversette norske bøker til tsjekkisk. Blant dem var romaner av Inge Krokann og Tarjei Vesaas, som ble publisert på forlaget til hennes foreldre. Under andre verdenskrig begynte hun også å oversette til norsk. De første tsjekkiske bøkene hun introduserte for norske lesere var tsjekkiske og slovakiske eventyr og senere også den tsjekkiske barneklassikeren Billefolket av Jan Karafiát.

Img 0372
Fra v: Milada Blekastad, den tsjekkiske forfatteren Ludvík Vaculík og hans kone Marie Vaculíková.

I løpet sitt liv oversatte Milada Blekastad mer enn tyve bøker til norsk og fem til tsjekkisk. Til norsk oversatt hun de fremste tsjekkiske forfattere som Johan Amos Comenius, Karel Čapek, Václav Havel, Ludvík Vaculík og flere andre. Med sin oversettelsesvirksomhet skapte hun et klart bilde av tsjekkisk litteratur i Norge.

Milada Blekastad var ikke bare oversetter, hun var også akademiker, og underviste tsjekkisk litteratur ved UiO og beskjeftiget seg med verk av Johan Amos Comenius. Hun har skrevet flere bøker og artikler om denne innflytelsesrike barokke tenkeren. Hennes omfattende doktoravhandling, og senere monografi, på nærmest 900 sider med navn “Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský” (1969) har fram til nå vært den mest omfangsrike og internasjonalt mest siterte Comenius-biografien.

Milada cut
Milada var i tillegg til å være oversetter også en anerkjent akademiker.

Som oversetter fikk Milada Blekastad en unik posisjon da Tsjekkoslovakia ble okkupert av Sovjet i august 1968. Hun fulgte med på offisiell tsjekkoslovakisk rikskringkasting og sendinger fra tsjekkoslovakiske radioamatører, og formidlet dem til NRK. I tillegg sørget hun for at hendelsene i Tsjekkoslovakia fikk nødvendig publisitet. Det medførte at den daværende norske statsministeren Per Borten omtalte situasjonen i Tsjekkoslovakia i sin nyttårstale til det norske folk i 1969.
(Borten snakker om invasjonen av Warszawapakt-landende rundt 12:03 min. ut i videoen).

Utstillingen om Milada Blekastad har to varianter. Vandreutstillingen ble åpnet i juni i Bjørnstjerne Bjørnsons hjem på Aulestad og snart flytter den til Oslo hvor det blir vist både på den tsjekkiske ambassaden i Oslo og ved Universitetet i Oslo. Senere blir den også vist blant annet ved universiteter i Praha og Brno, Václav Havels bibliotek i Praha og Ingeborg Refling-Hagen Kulturhus på Fredheim. Hør Eva Spiras invitasjon til utstillingen sammen med historien til prosjektet Den usynlig broen. Milada Blekastad 1917-2003 nederst på siden.

Utstilling
Vandreutstillingen om Milada Blekastad kan sees flere steder utover høsten.

Det fins også en stasjonær variant av utstillingen om Milada Blekastad. Den er mer omfattende og der vises også bøker, brev, priser og andre interessante gjenstander. Den ble åpnet den 5. september i galleriet til Det tsjekkiske vitenskapsakademiet i Praha, og blir der til 25. oktober.
Her kan du se en videomvisning av utstillingen, laget av Tomáš Havelka (varighet: ca. 5 minutter).

Hør forskeren Eva Spiras invitasjon – Den usynlige broen – med mer om utstillingen og prosjektet her.

For å få vite mer om Milada og hennes virksomhet kan man besøke følgende arrangementer i Oslo og i Praha.

Vandreutstilling i Norge:

17. 6. – 24. 9. Bjørnstjerne Bjørnsons hjem på Aulestad, Norge.
29. 9. – 1. 10. Thorbjørnrud hotell i Jevnaker, Norsk Oversetterforenings seminar, innlegg om Milada Blekastad som oversetter av Kateřina Krištůfková fredag 29. 9., kl. 16.30.
11. 10., kl. 18.00 Minnekveld ved UiO i anledning hundreårsjubileet til Milada Blekastad. Talere: Per Egil Hegge, Vladimír Urbánek og Vidar Blekastad. Utstillingen vises der.
12. 10. – 28. 10. Den tsjekkiske republikks ambassade i Oslo, Fritzners gate 14. For åpningstider se ambassadens hjemmeside.

Stasjonær utstilling i Tsjekkia (Praha):

6. 9. – 25. 10. Galerie Věda a umění, Det tsjekkiske vitenskapsakademiet, Národní 3, Praha.
14. 9., kl. 17.00 – omvisning med Daniela Mrázová fra foreningen Elg.
26. 9., kl 17.00 – storytelling Já, Láďa (Jeg, Láďa) forberedt av Story-telling.cz
5. 10., kl. 17.00 – omvisning med Vladimír Urbánek fra Filosofisk institutt ved Det tsjekkiske vitenskapsakademiet

Mer informasjon om Milada Blekastad finnes her:

https://no.miladablekastad.com/
https://no.wikipedia.org/wiki/Milada_Blekastad
https://nbl.snl.no/Milada_Blekastad

Se oversikt over de mange utgivelsene hun bidro til, både som forfatter og oversetter, i Nasjonalbibliotekets treffliste.

Flere av hennes oversettelser finnes også i Nasjonalbibliotekets beta-database.

For mer informasjon om initiativtakerne bak prosjektet, foreningen/forlaget Elg z.s., besøk deres nettsider eller Facebook.

Les flere intervjuer i NORLAs serie
Intervjuserien “Månedens oversetter” startet i 2015 og du finner alle intervjuene samlet her.