Nyheter fra NORLA

Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019 var vellykket

Guest of honour pavilion photo luis callejas, lcla
Den norske gjestelandspaviljongen på Bokmessen i Frankfurt 2019. Foto: Luis Callejas, LCLA.

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Samfunnsøkonomisk analyse gjennomført en ekstern evaluering av Gjestelandsprosjektet. De har primært evaluert hvorvidt målene for satsingen Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 ble nådd. Rapporten er nå klar og konkluderer med at gjestelandsprosjektet var vellykket.

Evalueringen er gjennomført et år etter at bokmessen var over og kan dermed kun vurdere måloppnåelse på kort sikt. Selv om pandemien har ført til at planlagte oppfølgingsaktiviteter har blitt kansellert, utsatt eller flyttet til digitale plattformer, er det også flere som peker på at gjestelandssatsingen har hatt en ekstra eller uventet positiv effekt. Det å ha truffet hverandre fysisk nylig, og også ha delt en positiv opplevelse, kan gjøre det lettere å opprettholde denne kontakten når møter må flyttes til digitale arenaer.

NORLA ledet gjestelandsprosjektet og har bidratt til evalueringen, i likhet med mange andre aktører. 30 personer fra 22 organisasjoner ble intervjuet til rapporten.

NORLAs direktør Margit Walsø kommenterer evalueringen slik:
- «Vi er glad for at den eksterne evalueringa viser at den største samla utenrikskulturelle satsinga som Norge har gjort, var vellykka! Resultatene er mange og gode, som sterk vekst i antall oversettelser av norsk litteratur og stor medieoppmerksomhet i Tyskland som bidro positivt til å synliggjøre norsk litteratur, kunst og kultur, og Norge generelt.»

Les evalueringen her

Les mer

Alt om gjestelandssatsningen finner du her

NORLAs egen rapport finner du her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019