Nyheter om prosjektet Norge som gjesteland på Bokmessen i Frankfurt 2019

Foto hege langrusten
Bilde fra messeområdet under Bokmessen i Frankfurt 2017. Foto: Hege Langrusten

I 2019 skal Norge være gjesteland på verdens største bokmesse, Bokmessen i Frankfurt. Prosjektet innebærer hundrevis av aktiviteter i det tyskspråklige området i hele 2019, og kulminerer under bokmessen fra 16.-20. oktober 2019.

På denne siden har vi samlet informasjon og nyheter om prosjektet. I fanene øverst er det mer informasjon om prosjektet og om prosjektteamet. Nederst på siden kan du lese gjestelandssøknaden NORLA sendte til Bokmessen i Frankfurt.

Aprilhilsen fra Frankfurt-teamet

Tronsmo img 2560
Fra NORLAs pressemøte på Tronsmo bokhandel. Foto: Sunniva Adam

Blant høydepunktene i en innholdsrik april måned var et besøk fra bokmessen i Frankfurt, et pressemøte med presentasjon av prosjektets nye samarbeidspartnere og oppstart av juryarbeidet for design av paviljongen.
Les mer i Frankfurt-teamets hilsen her.

Februarhilsen fra Frankfurt-teamet

NORLA og Frankfurt-teamet skal sammen med en rekke samarbeidspartnere bruke 2018 til å sørge for at Norge får mest mulig ut av gjestelandsåret 2019! Les oppsummering av 2017 og hva som skjer i årets første måneder her.

Åpen konkurranse om design av gjestelandspaviljongen

Paviljong

Som gjesteland på bokmessen i Frankfurt i 2019 skal Norge ha en innendørs paviljong på 2300 kvm. NORLA, i samarbeid med DOGA, inviterer til åpen plan- og designkonkurranse for paviljongen. Norske arkitekters landsforbund (NAL) er konkurranseteknisk funksjonær. Konkurransen ble lyst ut 12. januar 2018.

Les hele artikkelen her.

Konkurransegrunnlag, vedlegg og oppdatert informasjon er tilgjengelig på NALs hjemmesider.

Julehilsen fra NORLA og Frankfurtteamet

20170817 norla bokhylle – julekort

I deres julehilsen oppsummerer prosjektleder Halldór Guðmundsson og NORLA-direktør Margit Walsø året 2017 og takker våre partnere. De deler også for første gang slagordet for Frankfurt-prosjektet.

Les Halldórs og Margits julehilsen her

Norske utenriksstasjoner en del av Frankfurt-prosjektet

Iperborea halldor levi ambassaden redigert

De norske ambassadene bidrar til at Frankfurt-prosjektet krysser landegrenser. Frem mot bokmessen i Frankfurt i oktober 2019, arrangerer de norske ambassadene i utlandet en rekke aktiviteter som en del av den store kultursatsingen.

Les mer om utenriksstasjonenes engasjement og Halldor’s tur til Roma her

Hilsen fra Frankfurt-teamet november 2017

Novemberhilsen

Frankfurt-teamet har vært på bokmessen i Frankfurt 2017 og forteller om opplevelsene derfra. Videre forteller de om lanseringen av nettsiden Books from Norway og aktiviteter fremover.

Les oppdateringen fra teamet her

Hilsen fra Frankfurt-teamet oktober 2017

Oktoberhilsen

Frankfurt-teamet forteller om forberedelser og minner om at oversettelsesstøtten til tysk og engelsk er utvidet i forbindelse med Frankfurt-prosjektet.

Les oppdateringen fra teamet her

NORLAs Frankfurt 2019-team er komplett

Ellenogsunniva

I august 2017 fikk teamet for Norge som æresgjest i Frankfurt i 2019 to nye medarbeidere og dermed er alle på plass til NORLAs store prosjekt:
Sunniva Adam er ansatt som PR-ansvarlig for Frankfurt 2019 og Ellen Olerud er ansatt som prosjektassistent for Frankfurt 2019 og for NORLA.

Les mer om Sunniva og Ellen her

NORLA hadde i april 2017 gleden av å invitere til innspillskonferanse om Bokmessen i Frankfurt 2019 for 250 entusiastiske deltagere.

Konferansen var åpen for alle interesserte og ble etterfulgt av en mottakelse. Det hele fant sted onsdag 26. april 2017, kl. 13 – 19, på Sentralen (Marmorsalen), Øvre Slottsgt. 3 i Oslo.

029 god stemning på første rad beskjært

Vårt mål med konferansen var å tilby alle interesserte å få:

Høre – om hva det betyr å være æresgjest på verdens største bokmesse
Se – alle de spennende mulighetene som ligger i det kulturelle programmet rundt messen
Møte – folk fra bokmessen i Frankfurt, tyske nøkkelpersoner, folk fra bokbransjen og kulturlivet og Margit og Halldór som skal ha ansvaret for det hele.
Komme – og ta med seg egne idéer!

Se programmet og les mer

Les mer om hva som skjedde på konferansen, og se bilder her

Kulturprogrammet i Frankfurt 2019

Foto marit ingvill sande

Den norske gjestelandssatsningen til bokmessen i Frankfurt vil i tillegg til litteratur også inkludere et omfattende kulturelt rammeprogram, hvor gjestelandet presenterer et godt innblikk i sitt kunst- og kulturliv i hele Frankfurt by samme høst som messen finner sted.

Frankfurt har mange gode museer og kulturinstitusjoner som kan velge å ta del i dette når de synes gjestelandet har spennende ting å by på.

NORLA har allerede et nært samarbeid med våre kollegaer i nettverket Norwegian Arts Abroad om kulturprogrammet i 2019.

I mars 2017 reiste NORLAs prosjektleder Halldór Guðmundsson og kulturkoordinator Marit Ingvill Sande til Frankfurtog ble mottatt med åpne armer og stor interesse.

Les mer om reisen og de ulike kulturinstitusjonene de møtte her.

Halldór Gudmundsson prosjektleder for Norge som gjesteland på Bokmessen i Frankfurt 2019

20170817 norla 231
Foto: Eivind Røhne

Halldór Gudmundsson er engasjert av NORLA som prosjektleder for det norske hovedlandsprosjektet. Han ledet den islandske hovedlandssatsingen i 2011 med stor suksess, og NORLA er svært glad for å ha fått ham til oppgaven.

Les mer om prosjektlederen

Les mer om det øvrige teamet her og her.

Talentutviklingsprogrammet “Nye stemmer”

Nyrekruttering av forfattere og å bringe fram nye litterære stemmer internasjonalt er et viktig mål med satsningen på Frankfurt. Derfor er NORLA glade for å ha inngått et utviklingsprogram – “Nye stemmer” – i samarbeid med blant annet Talent Norge og Den norske Forleggerforening. Dette programmet vil gi rom for å få synliggjort deler av den rike litterære underskogen.

I årene frem mot 2019 vil ca. 20 forfattere få tilbud om å delta i et utviklingsprogram som fokuserer på den internasjonale dimensjonen av forfatteryrket. Programmet vil legge til rette for utvikling gjennom erfaringsutveksling, reiser, foredrag, aktiviteter og nettverksbygging.

Se samlesiden for satsningen her.

Første kull, våren 2017
Høsten 2016 ble første kull på fire forfattere valgt ut; Simen Ekern, Sigbjørn Mostue, Roskva Koritzinsky og Nils Henrik Smith. Og i januar 2017 møttes de til oppstart med et rikholdig program.
Bli bedre kjent med forfatterne og les mer om deres program her.

2017 nye stemmer 1 se fotokred.
© Fotograf ø. til venstre: Linnea Syversen, ø. til høyre: Kateryna Babkina, nederste to bilder: Agnete Brun.

Andre kull, høsten 2017
I juni 2017 ble deltakerne i andre kull kunngjort, følgende seks forfattere er utvalgt:
Birger Emanuelsen, Tiril Broch Aakre, Anders Kvammen, Mari Kanstad Johnsen, Andreas Tjernshaugen og Nina Lykke.
Bli bedre kjent med forfatterne her.

Kollasjer2   liggende
Foto øverst fra venstre: Tiril Broch Aakre, Nina Lykke, Birger Emanuelsen. Nederst fra venstre: Anders Kvammen, Mari Kanstad Johnsen, Andreas Tjernshaugen.

Tredje kull, våren 2018
i januar 2018 ble deltakerne i tredje kull kunngjort. Det tredje kullet består av:
Lotta Elstad, Lars Petter Sveen, Øystein Morten, Heidi Sævareid og Gudrun Skretting.

Bli bedre kjent med forfatterne her

Nyestemmer3

Historikk

NORLA har i flere år arbeidet intenst for at Norge skulle bli gjesteland ved verdens største bokmesse, eller “søke om litteraturens OL” som det også er blitt omtalt. Våren 2015 ble det kjent at en samlet norsk bokbransje gikk inn for at Norge skulle bli gjesteland, og i oktober samme år kom gladmeldingen om at Stortinget vedtok å støtte søknaden med en bevilgning på 30 millioner kroner.
Les mer.

Og endelig:
Den 12. mai 2016, i Nationaltheatrets foajé i Oslo – foran et begeistret publikum – undertegnet NORLAs direktør Margit Walsø og Frankfurter Buchmesses direktør Juergen Boos avtalen som bekrefter at Norge er gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019.

20160512 norla 260
NORLAs direktør Margit Walsø og direktør for Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos, signerer kontrakten om Norge som gjesteland i 2019. Foto: Eivind Røhne

Les alt om signeringsseremonien og se bildene her.

Se pressedekningen etter signeringsseremonien her.

Søknaden som ligger til grunn for Frankfurt 2019

Nederst på siden kan du lese søknaden NORLA sendte Frankfurt-messen, med den norske satsningens mål og foreløpige programlinjer.

Les mer

Du finner all NORLAs omtale av Norge som gjesteland i Frankfurt 2019 her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com