13.05.2024

NORLAs årsmelding for 2023

NORLA bevilget i 2023 tilskudd for oversettelse til 51 ulike språk. Det ble i alt mottatt 553 søknader om tilskudd til oversettelse, og av disse ble 546 innvilget, fordelt på 440 skjønnlitterære titler og 106 sakprosa-titler. Barne- og ungdomsbøker utgjør snaut en firedel av alle oversettelsene, uavhengig av sjanger.

2023 årsmelding nettside bilde lue

De 546 bevilgningene fordeler seg på 250 ulike forfatterskap/forfattersamarbeid. Til sammenligning var det i 2023 510 bevilgninger som gikk til 250 ulike forfatterskap.
NORLAs oppsummering av 2023 viser at det oversettes flest bøker av Jon Fosse, Karl Ove Knausgård og Jørn Lier Horst.

Norske bøker oversettes mest til tysk, dansk og svensk. I 2023 ble det også for aller første gang bevilget tilskudd til oversettelse av norske bøker på frisisk, irsk og thai.

I årsmeldingen kan du lese mer om både tilskuddene og alle NORLAs aktiviteter i 2023. Den kan lastes ned under.

Tidligere årsmeldinger

Du finner NORLAs tidligere årsmeldinger her.