NORLAs årsmeldinger

Boksol 16 9
  • Les årsmeldingen for 2023 her.
  • Les årsmeldingen for 2022 her.
  • Les årsmeldingen for 2021 her.
  • Les årsmeldingen for 2020 her.
  • Les årsmeldingen for 2019 her.
  • NORLAs rapport for Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019 kan leses her.
  • Les årsmeldingen for 2018 her.
  • Les årsmeldingen for 2017 her.
  • Les årsmeldingen for 2016 her.