NORLAs årsmeldinger

Les årsmeldingen for 2018 her.

Les årsmeldingen for 2017 her.

Les årsmeldingen for 2016 her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com