13.06.2016

NORLAs talentutviklingsprogram for forfattere sikret

Med en signert avtalen mellom NORLA og Frankfurter Buchmesse om Norge som hovedland under Bokmessen i 2019 er også talentutviklingsprogrammet “Nye stemmer” en realitet. Uviklingsprogrammet for nye forfattertalenter skjer gjennom en avtale med Talent Norge. Også Forleggerforeningen bidrar generøst til programmet.

Nyrekruttering er et viktig element i arbeidet med Norge som gjesteland, og Margit Walsø, NORLAs direktør, påpeker at å få fram nye litterære stemmer internasjonalt er et viktig mål med satsningen på Frankfurt. Den lange tidshorisonten frem mot 2019 og samarbeidet med Talent Norge gir rom for å få synliggjort deler av den rike litterære underskogen.

I årene frem mot 2019 vil 20-30 forfattere få tilbud om å delta i et utviklingsprogram som fokuserer på den internasjonale dimensjonen av forfatteryrket. Programmet vil legge til rette for utvikling gjennom erfaringsutveksling, reiser, foredrag, aktiviteter og nettverksbygging.

“Nye stemmer” skal ikke være noen skriveskole, men handle om den utadrettede og internasjonale delen av det å være forfatter. Programmet skal gi innblikk i oversetteres arbeid, medietrening, kunnskap om internasjonale bokmarkeder, resepsjon og kritikk, samt la deltakerne møte lesere fra andre land.

Seniorrådgiver i NORLA og prosjektleder for programmet Dina Roll-Hansen vil legge vekt på å utnytte det store internasjonale nettverket NORLA sitter på, og uttaler:

– Mange forfattere trekker frem møter med sine oversettere, forlag og lesere i utlandet som utrolig lærerikt og bevisstgjørende for egen skriving. Det er mye å hente her for unge forfattere. NORLA har et omfattende internasjonalt nettverk som vi vil bruke til å sette sammen et spennende og nyttig program for deltakerne.

Første pulje på 3-4 deltakere vil plukkes ut i løpet av høsten 2016. Utvelgelsen vil foregå i samarbeid med bokbransjemiljøene.
NORLA jobber nå med utvikling av programmets innhold, men siden mye skal være skreddersydd for den enkelte deltaker vil store deler bli klart først når deltakerne er bestemt.

Les mer

Les alt om Nye stemmer her,

Mer om Talent Norge her.

Alt om Norge som hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 her.