17.02.2017

Norsk litteratur inntar verdensmarkedet

NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, støtter oversettelse av norske titler som skal utgis i utlandet. Bevilget oversettelsesstøtte i 2016 har nok en gang slått alle tidligere rekorder, og vi ser blant annet et tydelig gjennomslag i det engelskspråklige markedet.
NORLA mottok i fjor hele 518 søknader om oversettelsesstøtte, det høyeste søknadsantallet i vår historie. Av disse bevilget NORLAs litterære råd støtte til 499 utgivelser av norske bøker for oversettelse til 46 ulike språk.

1. kandidat 2016 brasil karl ove knausgård photo flip casa azul ©waltercraveiro
Karl Ove Knausgård på scenen under litteraturfestivalen Flip i Brasil, 2016. (Foto: Flip / Casa Azul © Walter Craveiro).

Engelsk er det største språket for norsk litteratur i 2016 målt i forhold til antall utgivelser støttet av NORLA. Konkurransen for å bli utgitt på engelsk er knallhard. De senere årene har mengden oversatt litteratur utgitt på engelsk ligget på tre-fem prosent. Nivået for norske bøker til engelsk har aldri vært høyere, og 52 engelske utgivelser fikk støtte. Oversettelse til engelsk har hatt positiv utvikling de senere år, godt hjulpet av at norske forfattere har fått internasjonale priser og synlighet i engelsk-amerikansk offentlighet og satsing fra agenturer og litteraturfestivaler. NORLA har prioritert innsatsen mot det engelske markedet de siste fem årene.

Norsk litteratur er populær i våre naboland, og dansk kommer som språk nummer to, med 36 oversettelser. Av totalen fikk nordiske forlag støtte til 84 oversettelser, 76 av disse gikk over midlene NORLA forvalter for Nordisk Ministerråd.

Oversettelse til tysk ligger på tredjeplass, og med 32 støttede oversettelser er det på nivå med de siste år. Med Tyskland som et av verdens største bokmarkeder, er det potensiale for en betydelig økning av oversettelser til tysk i forbindelse med Norge som hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019.
NORLA og norsk bokbransjes langsiktige satsing på å bygge nettverk med kinesiske forlag har lagt et godt grunnlag for oversettelse av norsk litteratur: 18 oversettelser til kinesisk i 2016 er høyeste nivå til nå, og av disse er 14 barne-bøker. Viktige arenaer er tilrettelagt i Beijing og Shanghai, ved at norsk bokbransje er invitert til deltakelse på nordisk fellesstand ved bokmessene der.
For første gang kommer norsk litteratur ut på galisisk: en oversettelse av Jostein Gaarders ungdomsroman Anna. En fabel om klodens klima og miljø.

Sjangre
Markedsmessig er særlig interessen for skandinavisk non-fiction i den engelskspråklige verden stor akkurat nå, og det samme gjelder interessen for norske barnebøker i Asia.
382 skjønnlitterære bøker ble støttet i 2016, 43 mer enn året før. Av dette har 129 barnebøker fått støtte til oversettelse, mot 114 året før. Sakprosabøkene står for 117 innvilgede søknader, mot 92 året før. Dette viser en god utvikling i eksporten av norsk litteratur, og prosentvis ekstra god utvikling for bøker for barn og unge og for sakprosa.

Bredde og forfatterskap
De totalt 499 bevilgningene gikk til hele 375 ulike titler, og 238 forfatterskap er representert. Dette understreker bredden i den norske litteraturen som reiser ut.
Det ble bevilget støtte til oversettelse av 16 poesiutgivelser, åtte dramatiske verk, fem essaysamlinger og to novellesamlinger.

De mest oversatte forfatterene i hver sjanger – etter NORLAs innvilgede oversettelsesstøtte – er:
Skjønnlitteratur – Karl Ove Knausgård 31 oversettelser (11 titler)
Barne- og ungdomslitteratur – Bobby Peers 14 oversettelser (2 titler)
Sakprosa – Morten Strøksnes 8 oversettelser (1 tittel)
Klassiskere – Asbjørnsen & Moe: 3 oversettelser + Sigrid Undset: 3 oversettelser

Oppsummert
NORLAs litterære råd for skjønnlitteratur og sakprosa bevilget i 2016 støtte til 499 utgivelser av norske bøker for oversettelse til 46 ulike språk. Det er 68 fler enn i 2015, som også var et toppår. Vi ser også et tydelig gjennomslag på det engelskspråklige markedet.
Samtidig er det totale antallet utgivelser solgt til andre språk via agenter og agenturer langt høyere, ettersom mange bøker blir oversatt utenom NORLAs støtteordninger. NORLA bidratt til at 4250 titler er kommet på 65 språk bare siden 2004.
Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2016 på kr. 7.041.500 (inkludert midler til nordiske oversettelser fra Nordisk Ministerråd).

Les mer

Se oversikt over NORLAs bevilgninger av oversettelsesstøtte for tidligere år her.