28.04.2016

Varm velkomst for norsk litteratur i Japan

Norske forfattere og NORLA var nylig i Japan og møtte overveldende interesse for norsk litteratur. 6.-10. mars ble det, i samarbeid med den norske ambassaden i Tokyo, arrangert et seminar om norsk litteratur. Seminaret var rette mot forleggere og oversettere og omhandlet kriminallitteratur, barne- og billedbøker og oversettelse.

Norske deltagere var forfatter Jørn Lier Horst, forfatter og illustratør Mari Kanstad Johnsen, oversetter Anne-Lande Peters, forlegger Svein Størksen (Magikon) og litteraturagent Hans Petter Bakketeig (Stilton Literary Agency), i tillegg til NORLAs direktør Margit Walsø og NORLAs seniorrådgiver Dina Roll-Hansen.
Programpostene inkluderte også profilerte japanske deltakere, som bidro med innlegg eller som moderatorer.

2016 04 28

Seminaret var meget godt besøkt, med mellom 40 og 100 deltakere på de ulike sesjonene, både forleggere, oversettere og andre litteraturinteresserte. Den mest populære sesjonen var den om barnelitteratur.

Satsningen sammenfalt med Karl Ove Knausgårds besøk på Tokyo Internasjonale Litteraturfestival, hvilket kastet ekstra glans og ga oppmerksomhet til arrangementet.

Vi er svært fornøyd med interessen og oppmerksomheten norsk litteratur har fått i Japan, og ser frem til å utvikle nettverket i japansk bokbransje videre.

Les mer om seminaret i vår kalender og på den norske ambassaden i Tokyos nettsider.

(Alle foto: Margit Walsø)

Interessert i å lese flere reisebrev fra NORLA?
Nå har vi samlet alle sakene her.