14.08.2018

Shen Chang - Månedens oversetter i august

Det kinesiske bokmarkedets interesse for norske bøker øker stadig og mot slutten av måneden går Beijing International Book Fair av stabelen, der NORLA deltar for niende år på rad.

Månedens oversetter for august er kinesiske Shen Chang. Hun har nylig oversatt Einar Steen-Nøklebergs bok Med Grieg på podiet og tidligere i sommer deltok hun sammen med forfatteren på en meget vellykket lanseringsreise til Beijing og musikkinstituttet Art Service Centre for Scholars (ARTS).

Shen chang cut for web
Shen Chang

Hvordan endte du opp som oversetter?
Jeg kom fra Kina på 1980-tallet invitert av Eva Knardahl for å bli hennes elev ved Norges Musikkhøyskole.
Etter fullført studium, og etter å ha lært norsk, begynte jeg å arbeide som kinesisk tolk i det offentlige og for private. Dette fortsatte jeg med i en rekke år ved siden av musikalsk arbeid.

Nøkleberg med grieg på podiet chinese
"Med Grieg på podiet" i kinesisk oversettelse

For ca. ti år siden ble jeg så utfordret av en venn til å oversette Erling Dahls bok: Edvard Grieg, En introduksjon til hans liv og musikk. At jeg sa ja til dette har jeg ikke angret.
Etter dette oversatte jeg også Anne og Harald Herresthals illustrerte ungdomsbok om Ole Bull: Jorden rundt med Ole Bull.* (red. anm).

I bakhodet hadde jeg hele tiden at jeg hadde veldig god lyst til å få Einar Steen-Nøklebergs bok: Med Grieg på podiet, oversatt og utgitt på kinesisk. Den er en utmerket håndbok for pianister som studerer Griegs verk. Nøkleberg har dessuten vært min lærer i flere år. I år er så dette prosjektet fullført, og boken er lansert i Beijing med en storartet lanseringsfest der også forfatteren holdt flere konserter hvor han spilte Grieg.

Arbeidet med disse oversettelsene har gitt meg stor glede, og jeg håper og tror at de vil styrke kunnskapen om norsk kultur i Kina. Det er også bøker jeg selv kan bruke i mitt faglige arbeid.

Skoleavslutning einar steen nøkleberg og shen chang cat
Einar Steen-Nøkleberg og Shen Chang. Skolekonsert, 1985.

Dahl jr edvard grieg. en introduksjon til hans liv og musikk chinese
"Edvard Grieg. En introduksjon til hans liv og musikk" i kinesisk oversettelse

Du er altså selv pianist, i tillegg til oversetter. Hvordan har din musikalitet hjulpet deg i arbeidet med oversettelsene?
Det er nesten en betingelse for å oversette en slik bok på en god måte, at man forstår alt som står i den. Denne boken er full av faguttrykk, og det var nødvendig å diskutere mange avsnitt med forfatteren. Da har min utdannelse vært god å støtte seg til.

Finnes det kinesiske ord/uttrykk du synes mangler på norsk? Eller et norsk ord eller uttrykk du synes mangler på kinesisk?
Dette er jo oversettelsens kunst, å finne en måte å formidle forfatterens mening og hensikt på en lettfattelig måte på et annet språk. Ordene mangler kanskje ikke, men vi ville ha sagt det på en annen måte.
Ellers er det klart at det finnes ord på norsk som mangler på kinesisk. ”Å kose seg” kan være vanskelig å si på kinesisk.

Har du en spesiell norsk bok som står ditt hjerte nær? I så fall hvorfor er den spesiell for deg?
Det er mye norsk litteratur jeg er glad i. Jeg liker godt å lese Karl Ove Knausgård. Han skriver gjenkjennelig om livet.
For kinesere står Ibsen sterkt. Med sitt samfunnsengasjement skapte han stor litteratur om allmenngyldige spørsmål. Kanskje finner jeg en egnet bok om hans liv og forfatterskap som jeg vil oversette.

Ibsen nasjonalbiblioteket crop1

Har du et oversetterforbilde?
Min interesse for oversettelse har vært inspirert av min far, Hong Dao Zhang, som i mange år var kjent som oversetter og musikkprofessor i Kina. Han oversatte flere titalls bøker fra flere europeiske språk som fortsatt benyttes i undervisning ved kinesiske universiteter.
Han bodde i Oslo i mange år fram til sin død i 2016.

Hong dao zhang shens far 101 år gammel cut
Shen Chang med sin far Hong Dao Zhang, 101 år gammel

Les mer

Herresthal jorden rundt med ole bull web

*Boken om Ole Bull er ferdig oversatt, og det er nå dialog med kinesiske forlag om utgivelse.

Shen Chang ble intervjuet av NRK i forbindelse med NORLAs store oversetterkonferanse på Holmen i 2014. Hør intervjuet her.

For dem som leser kinesisk, deler vi en omtale av Nøklebergs bok om Grieg, en artikkel i Kinas største musikktidsskrift, "Music Weekly, her.

Les flere intervjuer i NORLAs serie
Oversetterne er de viktigste aktørene vi har for å få norsk litteratur ut i verden. Deres arbeid er av helt avgjørende betydning, og for å kaste lys over dette arbeidet, startet vi
i 2015 intervjuserien «Månedens oversetter».
Du finner alle intervjuene samlet her.