17.01.2013

Solid rekordår for norsk litteratureksport i 2012

Pressemelding fra NORLA 31.1.2013:
Norsk litteratur gjør det svært godt i utlandet, og NORLA (Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet) opplever en stor økning i antall søknader om oversettelsestøtte fra utenlandske forlag. Utenlandske forlag som gir ut norsk litteratur kan søke NORLA om støtte til å dekke inntil 50 % av kostnadene ved oversettelse.

Hele 431 utgivelser ble bevilget støttet av NORLA i 2012, en markant økning fra året før, da 383 utgivelser fikk støtte. Økningen kommer alle sjangre til gode, både sakprosa og skjønnlitteratur, for barn og voksne. Videre er det totale antallet utgivelser solgt til andre språk via agenter og agenturer langt høyere, siden mange bøker blir oversatt utenom NORLAs støtteordninger.

Shining book large

Engelsk er det dominerende språket for 2012, etterfulgt av dansk, tysk, svensk, fransk, russisk og nederlandsk. For første gang har NORLA støttet oversettelse til kirundi, som er et ugandisk språk.

Det ble i 2012 støttet oversettelser til hele 47 språk, som også er rekord i forhold til tidligere år.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA har aldri vært større enn i 2012, da hele kr 5.775.400 ble bevilget til oversettelser av norsk litteratur til andre språk.

Det er svært gledelig at norsk litteratur gjør det godt ute, og at et bredt spekter av forfattere og bøker blir oversatt til andre språk. At norsk litteratur når ut over landegrensene i så stort omfang er et bevis på at norske forfattere holder svært høy kvalitet, og er resultatet av langsiktig innsats på litteraturfeltet fra både myndigheter, NORLA, en samlet bokbransje og aller viktigst – norske forfattere, sier NORLAs direktør Margit Walsø.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Margit Walsø
Direktør NORLA (Norwegian Literature Abroad, fiction and non-fiction)
Mob: 90 65 45 74
Epost: margit.walso@norla.no
www.norla.no

Se en oversikt over NORLAs bevilgninger av oversettelsesstøtte i 2012 under.

Les mer

Se oversikt over NORLAs bevilgninger av oversettelsesstøtte for tidligere år her.