30.01.2019

Solid rekordår for norsk litteratur i utlandet

Norsk litteratur i utlandet vokser. I 2018 bevilget NORLA støtte til oversettelse av 639 bøker av norske forfattere til 45 språk. 2018 er tidenes beste år for norsk litteratur i oversettelse.

– Aldri før i vår 40-årige historie har så mange titler blitt bevilget oversettelsesstøtte fra NORLA, sier Margit Walsø, direktør i NORLA.

180317 maja lunde 28
Maja Lunde intervjues av sin agent Annette Orre i das blaue sofa under bokmessen i Leipzig 2018. Foto: Gert Mothes.

Eventyrlig vekst
I 2004 ga NORLA støtte til litt over 100 oversettelser. I 2017 var antallet 538 titler og i 2018 vokste antall bevilgninger med 19 prosent til 639 titler. De 639 bevilgningene gikk til 479 skjønnlitterære titler (en økning på 17% fra 2017) og 160 sakprosa-titler (opp 24% fra året før).
Den aller største økningen ser vi på barne- og ungdomsbøker; med 197 bevilgninger er økningen på hele 29%.

Tall fra de norske litteraturagentene viser at totalt antall rettigheter solgt til utlandet i 2018 er på nærmere 1000 titler.

Flest oversettelser til tysk
Hele 80 tyskspråklige utgivelser av norske titler har fått støtte i 2018. Aldri før har NORLA bevilget støtte til så mange oversettelser til ett språk.

Det store antallet oversettelser er et resultat av arbeidet litteraturagentene, bokbransjen for øvrig og NORLA har gjort for å fremme norsk litteratur i tyskspråklige områder
i forbindelse med prosjektet Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019.

–70 tyske og østerrikske forleggere har besøkt Norge og blitt kjent med den norske bokbransjen, vi har videreutviklet webportalen Books from Norway, økt oversettelsesstøtten til tysk og engelsk, og profilert norske forfattere og bøker internasjonalt.

En samlet norsk bokbransje har satset stort på nettverksbygging og rettighetssalg opp mot gjestelandsåret og det ser vi resultatene av nå, sier Walsø.

Oversettelser til 45 språk
Nest etter tysk er de andre største språkene for norsk litteratur når oversettelser telles opp engelsk, dansk, nederlandsk, polsk, fransk, svensk, spansk, bulgarsk, kinesisk, tyrkisk og russisk.

For første gang har NORLA bevilget støtte til oversettelse av en norsk bok til burmesisk.

Bredde og forfatterskap
De totalt 639 bevilgningene gikk til hele 407 ulike titler, og 270 forfatterskap er representert. Dette understreker den store bredden i litteraturen som reiser ut.
De tre mest oversatte forfatterne – etter NORLAs innvilgede oversettelsesstøtte – og uavhengig av sjanger er:
Karl Ove Knausgård (29 oversettelser, skjønnlitteratur og sakprosa)
Maja Lunde (17 oversettelser, skjønnlitteratur for både voksne og barn)
Jørn Lier Horst (15 oversettelser, skjønnlitteratur for både voksne og barn)

Innenfor de ulike sjangrene er de mest oversatte forfatterne:
Karl Ove Knausgård med 24 skjønnlitterære oversettelser (10 titler).
Long Litt Woon er den mest oversatte sakprosaforfatteren med 7 oversettelser (1 tittel).
For barne- og ungdomslitteraturen er Maria Parr mest oversatt med 11 oversettelser (3 titler).

Les mer

Se oversikt over NORLAs bevilgninger av oversettelsesstøtte for tidligere år her.