22.09.2023

Tilskudd til oversettelser - endringer i NORLAs rutiner

NORLA støtter eksporten av norsk litteratur blant annet gjennom vår tilskuddsordning for oversettelser. For å effektivisere ordningen har vi nylig gjort noen endringer i prosessen. Vi ser frem til å forbedre løsningene våre videre.

Piggy bank photo by ave calvar on unsplash btgxuw9x7b4
Foto: Ave Calvar, Unsplash

1. Nytt regnskapssystem

I juni 2023 inngikk NORLA en avtale med et eksternt regnskapsbyrå for å automatisere regnskapstjenester. Dette vil i en overgangsfase påvirke tidsrammen for våre utbetalingsrutiner. Utbetaling av tilskudd skjer inntil seks uker etter at NORLA har mottatt tre eksemplarer av den oversatte boken, samt bekreftelse på at oversetteren har fått utbetalt avtalt honorar fra forlaget.

2. Digital søknadsportal

Søknadsprosessen vil snart overføres til en digital søknadsportal, hvor forlag sender inn søknadene via NORLAs nettsider. Endringen vil bli innført i løpet av de neste månedene.
Vi vil sørge for å holde alle godt informert!

Les mer om tilskudd til oversettelse og andre tilskuddsordninger for forlag her