For agenter og forlag

Representerer du en eller flere forfattere? Både norske agenter og utenlandske forlag kan søke på våre tilskuddsordninger.

Tilskudd

Søknadsfrister, alle sjangre: 1. februar, 1. april og 1. november

Tilskudd til oversettelser

NORLAs tilskudd til oversettelser skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av norske og samiske skjønn- og faglitterære forfattere. Forlag fra hele verden, også Norden, kan søke NORLAs tilskudd til oversettelse av norsk litteratur.

Fra og med 17. januar 2024 mottar vi kun søknader via vår nye digitale søknadsportal.

Søknadsfrister (norske bøker, alle sjangre): 1. februar, 1. april og 1. november

Tilskudd til oversettelser mellom nordiske språk

Nordisk Minsterråds program for kunst og kultur har videreført ordningen for tilskudd til oversettelse av litteratur og dramatikk fra ett nordisk språk til et annet.
Målet med avtalen er å sikre utbredelsen av og styrke kjennskapen til nordisk litteratur. Tilskuddsordningens hensikt er å bidra til flere utgivelser av kvalitetslitteratur fra Norden på andre nordiske språk enn originalspråket.

Kriterier for NORLAs tilskudd til oversettelser

Hensikten med NORLAs tilskudd til oversettelser er å bidra til at flere norske verk oversettes, utgis og distribueres i utlandet. NORLAs styre revurderer kriteriene ved jevne mellomrom.

NORLA gir tilskudd til oversettelser av norske og samiske språk. For oversettelse fra samiske språk gis tilskudd til oversettelser av utgivelser med norsk ISBN-nummer til land utenom Norden.

Søknadsfrister, alle sjangre: 1. februar, 1. april og 1. november

Produksjonstilskudd til illustrerte bøker

NORLA har to ordninger med produksjonstilskudd for illustrerte bøker.

Fra og med 17. januar 2024 mottar vi kun søknader via vår nye digitale søknadsportal.

Søknadsfrister hos Dramatikerforbundet: 15.2., 15.5., 15.9. og 15.11.

Tilskudd til oversettelser av dramatikk

NORLAs tildeler hvert år en sum av sitt budsjett til oversettelser av ny, norsk dramatikk. Ordningen administreres av Dramatikerforbundet gjennom Oversetterutvalget.

Søknadsfrist: Løpende

Tilskudd til antologier og tidsskrifter

NORLA kan gi tilskudd til oversettelse av norsk litteratur for publisering i tidsskrifter og antologier etc. eller andre prosjekter som faller utenom kriteriene for vanlig oversettelsestilskudd.

Søknadsfrister: 1.3. og 1.9.

Prøveoversettelser for agenter og forlag

Forlag og agenter i Norge og utlandet kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Søknadsfrister: 1.3. og 1.9.

Utvidet prøveoversettelse for norske agenter og forlag

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.

Søknadsfrist: Løpende, senest en måned før arrangementet skal finne sted

Reisetilskudd til norske forfattere og forelesere invitert til festivaler, boklanseringer og arrangementer i utlandet

NORLA kan bidra med reisetilskudd til norske forfatteres boklanseringer og litterære arrangementer i utlandet.
NORLA forvalter på vegne av Utenriksdepartementet (UD) midler til reiser for norske forfattere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet.

Søknadsfrist: Løpende, senest en måned før reisen skal finne sted

Reisetilskudd til forleggere, presse og oversettere i utlandet

NORLA kan gi tilskudd for reiser til Norge for forleggere, presse og oversettere i utlandet for personlige møter med norske forlag, agenter og forfattere.

Søknadsfrist: Løpende, senest en måned før reisen skal finne sted

Reisetilskudd for norske agenter og forlag

Tilskudd til aktiviteter knyttet til litteratureksport

Hvem kan søke?

Profesjonelle aktører i Norge som jobber med rettighetssalg av litteratur til utlandet og som arbeider for å fremme norsk litteratureksport, for eksempel norske forlag og litterære agenter.
Tilskuddsordningen omfatter ikke forfattere, det vil si utøvende kunstnere.

Søknadsfrister: 1.2., 1.5. og 1.9.

Tilskudd til eksport - og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører. Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder. Tilskuddsordningen ønsker å stimulere gode markedsideer og spissede satsinger for titler med særlig potensiale for eksport, samt å initiere nye og styrke eksisterende samarbeidsprosjekter med internasjonale utgivere, underagenter og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Søknadsfrist: 25.2.

Fellowship i Oslo - skjønnlitteratur for voksne

Vi inviterer forleggere, redaktører og scouter i utlandet som jobber med skjønnlitteratur for voksne til å søke vårt fellowship i Oslo, som går av stabelen 4 – 7. juni.