Nyheter fra NORLA

Tilskudd til oversettelser i 2021: Ny rekord for antall språk

2022 03 09 stillbilde fra film 3

Det ble i 2021 søkt NORLA om tilskudd til oversettelse av norsk litteratur til hele 50 språk, og det er gledelig at tre av språkene er nye i våre historiske tall. For første gang har NORLA bevilget tilskudd til oversettelse av norske bøker til språkene hausa, kasakhisk og nordsamisk.

Av de 527 søknadene NORLA mottok om tilskudd til oversettelser i 2021, ble 521 innvilget. Disse fordeler seg på 394 skjønnlitterære titler og 127 sakprosa-titler. Og av totalen var 136 titler for målgruppen barn og unge.
De 521 bevilgningene er fordelt på 375 ulike titler, og i dette er 254 forfatterskap representert. Tallene viser at det er stor bredde i litteraturen som krysser landegrensene.

Samlet oversettelsestilskudd fra NORLA var i 2021 på kr. 9.420.600.

Dansk, tysk og svensk på topp
Dansk er på topp, og tysk er språk nummer to for norsk litteratur i oversettelse, begge som i 2020. Svensk er tredje største språk (opp fra 8. plass i 2020). Deretter er de største språkene for norsk litteratur når bevilgningene til oversettelser telles opp: engelsk, spansk, nederlandsk, fransk og russisk deler 7. plassen, så følger polsk, på delt 9. plass har vi bulgarsk og serbisk, og til slutt tyrkisk.

NORLA bevilget i 2021 tilskudd 93 nordiske oversettelser, hvorav 78 mottok midler fra Nordisk Ministerråd.

Topp ti språk med antall bevilgninger av tilskudd til oversettelser:
1 Dansk: 42
2 Tysk: 36
3 Svensk: 35
4 Engelsk (Canada, UK, USA): 32
5 Spansk (Colombia, Mexico, Spain): 28
6 Nederlandsk (Belgia, Nederland): 26
7 Fransk: 22
8 Russisk: 22
9 Polsk: 19
10 Bulgarsk: 18
11 Serbisk 18

S04  2004 2021 grants graph

De mest oversatte forfatterne – målt etter NORLAs innvilgede oversettelsesstøtte i 2021 – og uavhengig av sjanger

Karl Ove Knausgård (21 oversettelser)
Erika Fatland (11 oversettelser)
Jon Fosse (11 oversettelser)
Jørn Lier Horst (seks oversettelser av egne bøker + fem skrevet sammen med Thomas Enger)
Kjersti Annesdatter Skomsvold (to oversettelser av egne bøker, seks illustrert av Mari Kanstad Johnsen)

De mest oversatte forfatterne – målt etter NORLAs innvilgede oversettelsesstøtte i 2021 – i ulike sjangre:

Skjønnlitteratur for voksne
Karl Ove Knausgård har 21 skjønnlitterære oversettelser.
Jon Fosse har 11 oversettelser (og en tittel for barn).
Roy Jacobsen og Lars Mytting har begge sju oversettelser hver.

Sakprosa for voksne
Erika Fatland er den mest oversatte sakprosaforfatteren, med 11 oversettelser.
Nina F. Grünfeld har fem oversettelser.
Hedvig Montgomery og Terje Tvedt har fire oversettelser hver.

Barne- og ungdomslitteratur
Anna Fiske og Kristin Roskifte har sju oversettelser hver.
Siri Pettersen og Kjersti Annesdatter Skomsvold* har seks oversettelser hver (* illustrert av Mari Kanstad Johnsen).
Tre forfatterpar har fem oversettelser hver: Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl (illustrert av Magnhild Winsnes),Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug, og Lars Mæhle og Lars Rudebjer (ill.).

Les mer

Se oversikt over NORLAs bevilgninger av oversettelsesstøtte for tidligere år her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019