04.12.2023

Ukens dikt, uke 49: Johan Sebastian Welhaven: "Nu falder Sneen i tætte Lag"

Nyt et dikt fra Norge hver uke, gjennom et helt år.

2 desktop   3200 x 1800   4

NU FALDER SNEEN I TÆTTE LAG

Nu falder Sneen i tætte Lag,
og Drengen har ingen Hvile.
Det blev nok en Hoben Mile,
hvad han kan løbe den hele Dag.

Her slæber han Gaarden af Sneblokke fuld,
og former Soldater drøie;
det volder ham Slid og Møie.
Han giver Soldaterne Øine af Kul.

Saa ruller han Sneen med al sin Kraft,
mens Kæmperne staae der og kneise;
han vil dem et Brystværn reise.
Til Landse han gi’er dem et Kosteskaft.

Og nu er han færdig og nu er han mat;
hans Hænder er frosne og ømme.
For alle de stærke Drømme
faaer Drengen vist en urolig Nat.

Man hører ham juble, den lille Mand:
“Imorgen skal Slaget stande!”
Da løse sig Himlens Vande,
og alle hans Kæmper blive til Vand.

Johan Sebastian Welhaven (1807-1873)

Fra: Digte, Johan Dahl, Christiania, 1839, s. 7-8.

Se diktet i engelsk oversettelse

Ukens dikt

Les mer om serien og se alle diktene her