18.02.2016

Vinnerne av NORLAs kåserikonkurranse er kåret!

Vi gratulerer de tre vinnerne av kåserikonkurransen som ble utlyst i høst:

1. plass:
Éva Dobos: Om kommaet, musikken og noen grublerier

I følge juryen en uvanlig elegant og velkomponert tekst om Jon Fosses kommabruk.

Delt 2. plass:
Katarzyna Tunkiel: Kokosbolle i hekken og andre norske spesialiteter

Daniela Syczek: Hva er det oversettelseshverdagen sier?

Alle de tre vinnerne vil fremføre sine kåserier under festivalen Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo lørdag 20.2. kl 16. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

Les mer om arrangementet her.

Eva dobos final
Éva Dobos

1. plass:
Éva Dobos: Om kommaet, musikken og noen grublerier

Juryens begrunnelse:
Her falt juryen for hvordan kåseriforfatteren får form og innhold til å henge sammen. Éva Dobos bruker setningslengde og tegnsetting helt bevisst. Rytmen underbygger tekstens komposisjon, og hastigheten øker raskt frem til tekstens vendepunkt, der det er et tydelig taktskifte. Videre bruker hun uvanlig mange bilder som hun turnerer på en virtuos måte uten å henfalle til klisjeer. Bildene har originalitet og de er gjennomgående valgt så de leker med tekstens tematikk.

Kåseriforfatteren er ikke den første som er opptatt av Jon Fosses kommabruk, men ved å legge denne tematikken inn i et ladet møte mellom en oversetter og hennes forfatter, får den ny relevans og en klar ny dimensjon.

Les kåseriet på Oversetterbloggen og på NRKbok.

Éva Dobos oversetter norsk samtidslitteratur til ungarsk. Hun arbeider mest med romaner av Jon Fosse, men har også oversatt noveller, essays, romaner og skuespill av andre forfattere. Hun bor i Oslo.
Éva var Månedens oversetter i mars, les vårt intervju med henne her.

Delt 2. plass:
Katarzyna tunkiel
Katarzyna Tunkiel

Katarzyna Tunkiel: Kokosbolle i hekken og andre norske spesialiteter

Juryens begrunnelse:
Mat er alltid kjært tema å snakke om for oversettere, her kommer kulturforskjeller og uoversettelige uttrykk klart frem, for ost er ikke ost og pølse er ikke pølse. Mat engasjerer oversettere som været engasjerer nordmenn. Denne teksten griper rett inn i dette sakskomplekset og håndterer det på sjarmerende vis.

Juryen merket seg kåseriforfatterens språkbeherskelse og hvordan hun leker med ord og uttrykk i det norske og polske språket. Hun har dessuten et godt blikk for detaljer og anskueliggjør kulturforskjeller ved hjelp av dem. Juryen falt for det litt skjeve blikket og den ironiske tonen, en tone som står godt til tekstens hovedperson, nemlig Mathea fra Kjersti Annesdatter Skomsvolds debutroman.
Teksten demonstrerer hvordan en oversetters betraktninger kan kaste nytt lys over et litterært verk – å gripe an Skomsvolds bok fra en kulinarisk vinkel er overraskende, men relevant.

Les kåseriet på Oversetterbloggen og på NRKbok.

Katarzyna Tunkiel har studert norsk ved Adam Mickiewicz Universitet i Poznan og har doktorgrad i norsk litteratur fra samme universitet.
Hun oversetter både skjønnlitteratur og sakprosa til polsk. Hun bor i Sandnes.

Delt 2. plass:
Daniela syczek
Daniela Syczek

Daniela Syczek: Hva er det oversettelseshverdagen sier?

Juryens begrunnelse:
Dette kåseriet overrasket juryen. Den hadde ikke ventet å få bidrag i form av poesi, men nettopp denne formen skulle vise seg å gi en helt annerledes besvarelse på oppgaven.

Forfatteren har lagt seg tett opp mot Erich Frieds dikt “Was es ist” (Hva det er), men leker med sitt forelegg på en nydelig måte.
Teksten er fri for anstrengt ironi og har en naivistisk, klokkeklar form. Men nettopp den strenge formen åpner for å trekke inn et rikt spekter av elementer i oversetterens hverdag. Forfatteren makter på denne måten å gripe den ambivalensen og tvilen som preger oversetterprosessen med alle sine kaotiske stemmer og krav, og gjengir denne siden av oversetterens virke på en poetisk måte.

Les kåseriet på Oversetterbloggen.

Les den norske ambassaden i Wiens intervju. med Daniela. (Intervjuet er på tysk).

Daniela Syczek har studert skandinavisk, tysk filologi og oversettelse. Hun jobber som oversetter, lærer og redaktør i Wien.

NORLAs kåserikonkurranse
I NORLAs kåserikonkurranse ble oversettere fra hele verden høsten 2015 invitert til å skrive kåserier med betraktninger fra sitt oversettervirke, gjerne med vekt på norsk språk og alt trøbbel det måtte forårsake. Tre vinnere vil inviteres til Oslo for å delta på Oversatte dager 2016 der kåseriene fremføres som del av festivalprogrammet.

Les mer om kåserivinnerne på NRK.

Dette er andre gang NORLA utlyser en slik konkurranse, forrige gang var i 2013.
Les mer om de to vinnerne i 2013 her.
I tillegg til de to vinnerne, ble ytterligere åtte kåsører den gang invitert til å fremføre sine kåserier under Oversatte dager. Du kan lese alle ti på Oversetterbloggen.

Festivalen Oversatte dager
Festivalen fant sted på Litteraturhuset i Oslo 18.-20. februar 2016.
Detaljert program for Oversatte dager finnes på festivalens nettsider og på Facebook.