06.03.2023

Yohan Shanmugaratnam - Fokustittelforfatter

Vi har gleden av å presentere forfatteren Yohan Shanmugaratnam. Han har skrevet Vi puster fortsatt, som er en av NORLAs fokustitler våren 2023.

Her kan du lese vårt intervju med Yohan.

Shanmugaratnam yohan adrian nielsen bredde
Yohan Shanmugaratnam. Foto: Adrian Nielsen/NORLA

Hva handler boka di om?

Vi puster fortsatt handler om rasisme og røtter. Dette er jo to betente og litt vanskelige temaer, som jeg oppdaget ble mer håndgripelige da jeg valgte å se dem i sammenheng. Boka ble skrevet som et personlig essay der jeg, som er barn av en srilankisk far og japansk mor, prøver å nøste opp i min egen oppvekst i en norsk bygd på 80- og 90-tallet. Fortellingen dveler ved noen viktige vendepunkter i moderne norsk historie, som det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen i 2001 og det høyreekstreme terrorangrepet 22. juli 2011, da jeg og familien holdt på å bli drept. Boka gir også et bakteppe som inkluderer historier om kolonialisme, imperialisme og kapitalisme, og inneholder en del litterære og populærkulturelle referanser. Jeg pleier å si at boka ikke er en brannfakkel, men en tidskapsel. Den er først og fremst en feiring av det inkluderende fellesskapet og en hyllest av hverdagsheltene i kampen mot rasisme.

Hvem er denne boka for?

Jeg har skrevet boka som et brev til mine barn, inspirert av forfattere som Ta-Nehisi Coats og James Baldwin. Det gjorde jeg fordi jeg ikke vil at de som kommer etter oss skal glemme forhistorien til det mangfoldige samfunnet de lever i nå og vokser opp i. Ved å henvende meg til barna ønsket jeg å sile ut støyen som oppsto i rasismedebatten etter drapet på George Floyd i 2020, da boka ble skrevet, og konsentrere fortellingen om hva jeg syns var viktigst og mest relevant. Men jeg valgte også dette grepet for å gjøre språket og budskapet mest mulig tilgjengelig for folk, uavhengig av alder eller bakgrunn. Denne boka er for alle: både de som selv har blitt utsatt for rasisme og sliter med egen identitet som minoritet, og de i majoritetsbefolkningen som lurer på hvordan dette føles og hva de selv kan gjøre for å bevege det flerkulturelle samfunnet framover.

Boker an 23
Foto: Adrian Nielsen/NORLA

Les mer

Se engelsk presentasjon av boka her

Les mer om forfatteren her

Se alle høstens fokustitler fra NORLA her