NORLAS REISETILSKUDD - UTBETALINGER

NORLA kan bidra med reisetilskudd til norske forfatteres og foreleseres boklanseringer og litterære arrangementer i utlandet. NORLA har i tillegg fått i oppdrag av Utenriksdepartementet (UD) å forvalte følgende midler:

*En begrenset årlig sum til norske forfattere og forelesere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet. (Les om ordningen her).

*En sum til forfattere og forelesere som inviteres til universiteter i utlandet der det undervises i norsk. (Mer om ordningen)

*Og til sist en sum for utenlandsk presse som ønsker å reiser til Norge.

Se oversikter under over reisetilskudd med midler fra Utenriksdepartementet utbetalt fom. 2018.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019