Søknadsfrist: Løpende, senest en måned før arrangementet skal finne sted

Internasjonalt delegatprogram for litteraturfestivaler

Ordningen er finansiert av Utenriksdepartementet. Målet med ordningen er at norsk litteratur og norske forfattere får internasjonale muligheter gjennom presentasjoner i Norge overfor internasjonale aktører.

Norske litteraturfestivaler og andre sentrale litteraturarrangementer kan søke NORLA om tilskudd.

Delegatene som inviteres til Norge vil omfatte utenlandske forlagsredaktører, litteraturfestivalarrangører, agenter, litteraturjournalister, bokhandlere og andre aktører med direkte litteraturfaglig tilknytning.

Søkere kan antydningsvis få dekket reise- og oppholdsutgifter for inntil 4-5 delegater.

Kortfattet søknad sendes til NORLA. Prosjektbeskrivelse, liste over delegater, utkast til budsjett og programskisse for delegatenes program legges ved søknaden.

Kontaktperson for ordningen hos NORLA er seniorrådgiver Dina Roll-Hansen