For arrangører

Reisestøtte til norske forfattere og forelesere invitert til festivaler, boklanseringer og arrangementer i utlandet

NORLA kan bidra med reisestøtte til norske forfatteres og foreleseres boklanseringer og litterære arrangementer i utlandet.
NORLA har også fått i oppdrag av Utenriksdepartementet (UD) å forvalte en begrenset årlig sum til norske forfattere og forelesere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet.

Støtten vil normalt kun dekke flybillett (økonomiklasse). Søknad må sendes av arrangør i utlandet.

Opplysninger om bevilget støtte fra NORLA skal fremgå i informasjonen om arrangementet, i tillegg til NORLAs logo (kan lastes ned her).

I etterkant av arrangementet skal både arrangør og forfatter/foreleser sende NORLA en rapport på minimum en halv side, med oppsummering av arrangementet, antall deltakere og gjerne bilder etc. Bruk gjerne skjemaene (under) som utgangspunkt.

Arrangør i utlandet søker på eget søknadsskjema (under).

Søknad må sendes minst én måned før arrangementet skal finne sted.
Alle søknader behandles i månedlige møter.

Andre støtteordninger for norske forfattere/forelesere i utlandet:

NORLA forvalter også Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Les mer her.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com