For arrangører

Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen. NORLA innvilger tilskudd til forfatterbesøk under forutsetning at offisielle reiseråd tillater at slike reiser gjennomføres.
Ila. pandemien har NORLA endret betingelsene midlertidig og kan også gi tilskudd for utgifter til digitale «besøk» av forfattere og andre digitale erstatninger for forfatterreiser. Søknad om slike arrangementer sendes inn på vanlig måte.

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.

Se mer informasjon om ordningen i utlysningsbrevet (under).

Reiseråd for norske borgere
Vi gjør oppmerksom på at du som tilskuddsmottaker er forpliktet til å holde deg oppdatert på og følge norske myndigheters offisielle reiseråd.
Utenriksdepartementet lager også praktisk reiseinformasjon som det kan være nyttig å gjøre seg kjent med. Les mer.

Det søkes på eget skjema (under)

Søknadsfrister: 15.1. og 1.8.

I etterkant av besøket ber NORLA om korte rapporter fra både arrangør og forfatter/foreleser. Bruk gjerne skjemaet (under) som utgangspunkt.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019