For arrangører

Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.

Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen.

NORLA har overtatt ansvaret for forvaltningen av Utenriksdepartementets ordning for økonomisk tilskudd til forfatter-/foreleserbesøk ved høyere læresteder i utlandet.

Se mer informasjon om ordningen i utlysningsbrevet (under).

Det søkes på eget skjema (under)

Søknadsfrister: 15.1. og 1.8.2020

I etterkant av besøket ber NORLA om korte rapporter fra både arrangør og forfatter/foreleser. Bruk gjerne skjemaet (under) som utgangspunkt.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019