Nyheter fra NORLA

Bli med på høstens første oversetterkonditori!

Oversetterkonditori ill (1)
Foto: Ellen Trautmann Olerud

NORLAs oversetterkonditori er et litt annerledes digitalt seminar der vi samler norsk-oversettere til faglige og uformelle samtaler i små grupper. Målet er å ha det hyggelig og lære noe nytt, og spise kake vi baker selv. Vi vil invitere til konditori en gang i måneden.

September-temaet er: Eplekake og suksesshistorier fra deres eget arbeid

Søknadsfrist: Mandag 13. september kl. 12 (norsk tid)

Fyll ut søknadsskjemaet her

I konditoriet onsdag 15. september kl. 15 (norsk tid) ønsker vi oss bidrag fra dere, ved at noen av dere presenterer en oversatt bok/serie som har gjort det veldig bra i deres marked. Altså en suksesshistorie, med gode anmeldelser, prisnominasjoner, debatt, “snakkis” eller høye opplag.

De som ønsker å presentere foreslå et tema på maks. 2-5 minutter om boken/serien: utvalgte fakta om suksessen og, ikke minst, tanker om hvorfor boken fungerte så bra i akkurat ditt hjemland/marked.
Innlegget presenteres for de andre konditorigjestene i små grupper, der de også kan stille spørsmål. Alle presentasjonene holdes i hver av smågruppene.
Vi ser frem til å lære mer om gode bøker og også få bedre kjennskap til ulike språkmarkeder!

Deltagere og prioritering
Det er inntil 16 plasser som vi vil fordele på 4 digitale «bord». Derfor trenger vi fire historier. Du kan altså melde deg på uten selv å presentere noe, men de som melder inn et bidrag vil blir prioritert.
Får du ikke plass denne gangen håper vi du søker til neste konditori!

En forutsetning for å delta er at du tillater oss å dele din informasjon med de andre gjestene.
Alle konditorigjestene vil i forkant få tilsendt Zoom-lenke (inkl. tekniske tips og triks), og en oppskrift til månedens enkle bakverk (frivillig).
I september er baksten eplekake – du finner oppskriften nederst på siden.

Velkommen til oversetterkonditori!

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019