Nyheter fra NORLA

Fire prosjekt får tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet

Møte 1.plass drh møte
Foto: Dina Roll-Hansen

I høst lanserte NORLA en ny tilskuddsordning for eksport- og markedstiltak. Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører. Tilskuddsordningen ønsker å stimulere gode markedsideer og spissede satsinger for titler med særlig potensiale for eksport, samt å initiere nye og styrke eksisterende samarbeidsprosjekter med internasjonale samarbeidspartnere.

Allerede ved første søknadsfrist 1. november kom det inn mange sterke søknader. Nå er listen over de første prosjektene med tildelt tilskudd klar.

Fire eksport- og markedstiltak er valgt ut i denne runden:

Gyldendal Agency: «Eksportfremmende tiltak for oversettelse til engelsk for Johan Harstad»
Gyldendal Agency: «Eksportfremmende tiltak for oversettelse til tysk for Gunnhild Øyehaug»
Magikon: «CCBF / BCBF / Artists Residency and Exhibitions – Mari Kanstad Johnsen, Bjørn Rune Lie, Kristin Roskifte – utstilling og katalog ved Bokmessen i Bologna 2020»
Northern Stories: «Promosjon og lansering av Agnes Ravatn i Europa»

Ordningen har en maksimal søknadssum på 50 000 kroner. Den er finansiert av NORLA med midler fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

Neste søknadsfrist er 1. februar 2020.

Les mer

Kriterier og frister
Prosjekter som er tildelt tilskudd

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019