EKSPORT- OG MARKEDSTILTAK - TILSKUDD

NORLAs tilskuddsordning for eksport- og markedstiltak skal styrke etterspørsel, eksport og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet. Ordningen gir tilskudd til videreutvikling av gode markedsideer og satsinger for titler med særlig potensiale, bidrar til nye tiltak og gir vind i seilene til aktive prosjekter med internasjonale samarbeidspartnere. Vi har mottatt mange sterke søknader siden oppstarten i november 2019, og aktiviteten er stor.

Dsc 0472 foto ann olerud
Foto: Ann Olerud

Her har vi samlet informasjon om prosjektene som har fått tildelt tilskudd:

Tilskudd november 2021 – 1 prosjekt

Tilskudd september 2021 – 1 prosjekt

Tilskudd mai 2021 – 3 prosjekter

Tilskudd februar 2021 – 4 prosjekter

Tilskudd september 2020 – 1 prosjekt

Tilskudd mai 2020 – 7 prosjekter

Tilskudd februar 2020 – 3 prosjekter

Tilskudd desember 2019 – 4 prosjekter

Les mer om tilskuddsordningen her:

Kriterier og frister

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019