Nyheter fra NORLA

Fire prosjekter får tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet

Dsc 0472
Foto: Ann Olerud

NORLAs tilskuddsordning for eksport- og markedstiltak skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører. Tilskuddsordningen ønsker å stimulere gode markedsideer og spissede satsinger for titler med særlig potensiale for eksport, samt å initiere nye og styrke eksisterende samarbeidsprosjekter med internasjonale samarbeidspartnere.
Siden oppstarten i november 2019 har vi mottatt mange sterke søknader. Aktiviteten er stor, og nå er listen over årets første prosjekter med tildelt tilskudd klar.

Fire eksport- og markedstiltak er valgt ut i denne runden:

• Winje Agency: Internasjonal lansering av Jon Fosses Septologien V-VII: Eit nytt namn, i Norge
• Stilton Literary Agency: Filmpresentasjoner av Barbara Oakley & Olav Schewes Superhjernen, Sigrun Slapgard Eit hemmeleg liv og Erik Bertrand Larssens Mental rehab
• Immaterial Agents: Utvikling av algoritmer og lansering i SoMe av Asle Skredderbergets trilogi Metallmyk, Smertehimmel og Hevnen tilhører meg
• Gyldendal Agency: Digital presentasjon av Nancy Herz’ bok: Skal du ikke gifte deg snart? Og alt mamma og jeg burde ha snakket om i stedet

Neste søknadsfrist er 1. mai 2021.

Les mer

Kriterier og frister
Prosjekter som er tildelt tilskudd

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019