Nyheter fra NORLA

KOMPETANSEPROGRAM - Norwegian Arts Abroad

Naa komptanseprogram

Jobber du med å skape, utvikle, formidle, eller selge norske kunst- og kulturprodukter internasjonalt? Nå kan du søke om å delta på nytt tverrkulturelt kompetanseprogram i regi av Norwegian Arts Abroad.

HVORFOR KOMPETANSEPROGRAM?
Internasjonal etterspørsel etter norsk film, musikk, billedkunst, kunsthåndverk, scenekunst, design, arkitektur og litteratur er stor. Tilsvarende har vi et stort potensial for å øke internasjonalisering av kulturnæring og eksporten av kunst fra Norge.

Målet med kompetanseprogrammet er å øke markedsandelene og inntektene til norske kunstnere, utøvere, salgsledd og rettighetshavere fra deres internasjonale virksomhet. Deltagerne vil få økt kompetanse på internasjonalisering fra fageksperter og styrke sine muligheter for internasjonal eksponering. Programmet byr på både ressurser, finansiering, kompetanse, erfaringsdeling og tilgang til internasjonale nettverk.

Programmet vil ha syv deltager-team fra feltene musikk, scenekunst, litteratur, kunsthåndverk, billedkunst, film, design og arkitektur.

Kompetanseprogrammet gjennomføres som pilotprosjekt av Norwegian Arts Abroad (NAA) i samarbeid med Utenriksdepartementet, for å skape flere internasjonale muligheter for norsk kultur og kreativ næring i gjenåpningen etter COVID-19.

PROGRAMMET
NAA inviterer internasjonale fageksperter til å dele sin kompetanse og markedsinnsikt til deltagerne. Programmet skal svare på deltagerens behov slik at de kan realisere prosjektene sine. Målet er å utvikle bærekraftige virksomheter ved å nå bredere ut internasjonalt til fagfolk, beslutningstagere og publikum. Gjennom fire samlinger vil deltagerne få innsikt i hvordan å lansere, formidle eller selge kunst internasjonalt:

Samling 1: Presentasjonsteknikk og historiefortelling
Samling 2: Markedskunnskap i kjente markeder og kunstfelt
Samling 3: Digitale muligheter, nye markeder og kunstfelt
Samling 4: Internasjonale lanseringer og veien videre

DELTAGERNE
NAA kompetanseprogram skal ha syv deltagerteam bestående av en utøvende kunstner og et salgs- /agentledd, som skal søke om et internasjonalt prosjekt de vil realisere sammen. Det kan for eksempel være en billedkunstner og et galleri, kunsthåndverker og kurator, musiker og manager, designer og produsent, regissør og produsent eller forfatter og agent. Programmet er todelt, deltagerne får et tilskudd til å realisere sine internasjonale prosjekter og deltar samtidig på kompetansehevende fagsamlinger.

· Programmet er ment for aktører som allerede har etablert noe internasjonal etterspørsel og noen samarbeidspartnere, og som har ambisjoner om å øke sine internasjonale markedsandeler.
· Deltagerne må søke med et konkret og eksportklart prosjekt, med et realistisk budsjett, som de vil gjennomføre i løpet av programmet.
· Deltagerne består av et team av en utøvende kunstner og salgs-/formidlingsleddet. Teamet søker sammen.
· Deltagerne får et tilskudd som skal benyttes til å gjennomføre prosjektet de har søkt med.
· Deltagerne må forplikte seg til å følge fagsamlingene.

Deltagernes prosjekter vil promoteres gjennom filmer og SoMe-kampanjer som en del av programmet

SØKNADSKRITERIER
· Søkere (teamet) må være kjent med feltet gjennom relevant erfaring og tidligere prosjekter.
· Søkere må ha en tydelig kunstnerisk profil og planer om internasjonal satsning.
· Søkere må vise til et tydelig potensial og ambisjonsnivå.
· Søkere må ha et prosjekt som er klart for internasjonal lansering.
· Søkere må forplikte seg til å delta på samlinger, dele innsikt og kompetanse med de andre deltagerne i gruppen.
· Søker må være registrert som en juridisk enhet i Brønnøysundregisteret.

Send søknad på engelsk (2-4 sider) til Norwegian Arts Abroad.
Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse for et konkret prosjekt som inneholder planer for internasjonale aktiviteter, og budsjett innenfor en ramme på kr. 200 000. Tilskuddet kan benyttes til å dekke kostnader med prosjektet, som reiser, markedsføring, arrangement, oversettelse, lansering, mentor, juridisk eller andre ressurser relevant for gjennomføring.

En internasjonal jury vil foreta en utvelgelse i samarbeid med NAA.

SPØRSMÅL
Ved spørsmål om programmet og søknaden, ta kontakt med NAA-organisasjonen som jobber for ditt felt:

DOGA, Anita Cecilie Drabløs
DTS, Hege Knarvik Sande
NFI, Rune Tellefsen
NORLA, Oliver Møystad
Norwegian Crafts, Hege Henriksen
Music Norway, Kathrine S. Finnskog
OCA, Toril F. Høye

SØKNADSFRIST: 27. september 2021

ARRANGØR
Norwegian Arts Abroad (NAA) er nettverket av organisasjoner som formidler kunst fra Norge internasjonalt – Danse- og teatersentrum, Design og Arkitektur Norge, Music Norway, NORLA, Norsk filminstitutt, Norwegian Crafts, Office for Contemporary Art Norway. Sammen skaper vi nye internasjonale muligheter for ulike kunst- og kulturaktører.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019