NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere støtteordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også støtteordninger for kompetanseheving for oversettere. Les mer her.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs støtteordninger. Les mer om NORLAs ulike ordninger her.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Les mer her.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

23. april

Fysisk bransjetreff på Island

Fysisk bransjetreff med visning av NORLAs fokustittelfilmer.

Arrangeres av den norske ambassaden i Reykjavik.

28. april

Digitalt bransjetreff i Polen

Digitalt bransjetreff med fokus på sakprosa Visning av NORLAs fokustittelfilmer.
Speed-dating med norske agenter.

Arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Warszawa.

01. mai

Nominasjonsfrist: kandidater til NORLAs oversetterpris 2021

NORLA deler årlig ut en pris til en oversetter av norsk litteratur. Prisen tildeles for oversettelser gjort direkte fra norsk.
I 2021 skal prisen tildeles et ungt oversettertalent av skjønnlitteratur for å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.

Vi tar gjerne i mot forslag til kandidater du mener fortjener NORLAs oversetterpris!

01. mai

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Fokustitler våren 2021

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Hoem felemakeren 9788249521425
Edvard Hoem
The Violin Maker

Faglitteratur

Slapgard eit hemmeleg liv 9788234002571
Sigrun Slapgard
A Secret Life. Volunteer and Special Agent

Barn og ungdom

Skomsvold johnsen dyrene sover 9788203365461
Kjersti Annesdatter Skomsvold
Bedtime for Bo

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019