NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere støtteordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også støtteordninger for kompetanseheving for oversettere. Les mer her.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs støtteordninger. Les mer om NORLAs ulike ordninger her.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Les mer her.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

09. januar-02. februar

Norsk bokillustrasjon vender hjem

I forbindelse med at Norge var gjesteland under bokmessen i Frankfurt i 2019 samarbeidet NORLA og Grafill om en vandreutstilling med norske bokillustrasjoner. Utstillingen “Georg Grosz møter Mulysses på Slapsefjell – Moderne illustrasjoner fra Norge” inkluderer verk av elleve norske illustratører, valgt fra en rekke nye norske bildebøker for både barn og voksne, som alle er oversatt til tysk. Nå skal utstillingen hjem igjen, og har siste stopp i Grafills lokaler i Oslo fra 9. januar til 2. februar.

Utstillingen har i løpet av 2019 vært vist i en rekke byer i Tyskland og Sveits: Berlin (2 ganger), Bremen, Leipzig, Frankfurt, Hamburg, Zofingen og Wohlen.

28. januar

Frokostseminar: Norsk litteratur ut i verden – veien videre etter Frankfurt 2019

Som en del av eksportprogrammet Litteratur ut i verden (LUV), inviterer NORLA og Innovasjon Norge til frokostmøte om rettighetssalg og litteratureksport.

Norges rolle som gjesteland ved Frankfurter Buchmesse 2019 førte til stor økning i antall norske bøker på tysk. Blant de 510 bøkene fra og om Norge som kom på tysk fra september 2018 ut året 2019, var det over 80 forfattere som fant veien til det tyske markedet for første gang. Hvordan går det med disse bøkene? Hvordan kan vi utnytte dette potensialet videre? Og hva kan dette bety for oversettelse og salg av norsk litteratur til andre språk?

Den norske bokbransjen har de senere år styrket sin internasjonale rettighetsforvaltning. Finnes det et enda større potensiale for inntjening av internasjonale rettighetssalg for norske agenturer, forlag og rettighetshavere?

Vi ønsker å samle bransjen til et seminar for å dele erfaringer, få fram nye ideer og diskutere muligheter for eksport av norsk litteratur framover i møte med internasjonale bransjefolk.

Velkommen!

01. februar

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

01. februar

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

Ordningen er finansiert av NORLA med midler fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.
Den har en maksimal søknadssum på 50 000 kroner.

Les mer

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Utvalgte titler høsten 2019

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Grimsrud jeg foreslår at vi våkner 9788202612580
Beate Grimsrud
I Suggest That We Wake Up

Faglitteratur

Christensen leonoras reise
Susanne Christensen
Leonora’s Journey – An Essay

Barn og ungdom

Lilleng nagel web
Sigbjørn Lilleeng
Nagel

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com