NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere støtteordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også støtteordninger for kompetanseheving for oversettere. Les mer her.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs støtteordninger. Les mer om NORLAs ulike ordninger her.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Les mer her.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

26. februar

Møte i NORLAs faglitterære råd

Møte i NORLAs faglitterære råd (for søknader om oversettelsesstøtte med frist 1.2.).

Les mer om oversettelsesstøtten her.

01. mars

Søknadsfrist: Oversetterhotell våren 2020

NORLA ønsker å gi oversettere av norsk litteratur mulighet til å komme til Norge for å kunne fordype seg i norsk litteratur, språk og kultur. Og vi tilbyr oversettere å søke opphold for våren 2020 på det tradisjonsrike hotellet Bondeheimen, midt i Oslo sentrum.
Det kan søkes om to-ukers opphold i mai: uke 20-21 (fra og med mandag 11.5. tom. søndag 24.5.).
Merk at ordningen er rettet kun mot dem som oversetter direkte fra norsk.

Søknadsfristen er 1. mars.
Les mer om hvordan søke – og tilbakemeldinger fra tidligere deltagere – her.

01. mars

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om støtte til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om støtte til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne. Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterer for oversettelsesstøtte.
Oversettelsen må skje direkte fra norsk. Støtte til prøveoversettelser av NORLAs utvalgte titler vil prioriteres.

Les mer om ordningen for forleggere og agenter, som har fått støtte fra Utenriksdepartementet, her.

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.
Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

Les mer om ordningen her.

01. mars

Søknadsfrist: Oversetterstipend til Lillehammer 2020

For 25. gang ønsker NORLA å samle oversettere av norsk litteratur på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. Og i år ønsker vi å fokusere på barne- og ungdomslitteraturen.
Vi inviterer derfor oversettere med et særskilt engasjement for å oversette litteratur for unge lesere til å søke deltagelse for perioden 26.- 29.5.2020.

For inntil ti deltakere dekker NORLA reisekostnader, kost og losji fra tirsdag 26.5. til fredag 29.5. Det er mulig å utvide oppholdet for egen regning.
Deltakerne vil få faglig påfyll og kan fritt følge festivalens rikholdige program, som blant annet byr på mange arrangementer viet barne- og ungdomslitteraturen (i Pegasus-programmet).
I tillegg kan oversetterne delta på deler av årets internasjonale forleggerseminar. Dette seminaret arrangeres av NORLA i samarbeid med Den norske Forleggerforening, og har også fokus på barne- og ungdomslitteratur.

Søknadsfrist: 1. mars.

Les mer

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Utvalgte titler høsten 2019

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Grimsrud jeg foreslår at vi våkner 9788202612580
Beate Grimsrud
I Suggest That We Wake Up

Faglitteratur

Christensen leonoras reise
Susanne Christensen
Leonora’s Journey – An Essay

Barn og ungdom

Lilleng nagel web
Sigbjørn Lilleeng
Nagel

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019