NORLA tilbyr en rekke tilskuddsordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere tilskuddsordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også tilskuddsordninger for kompetanseheving for oversettere.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs tilskuddsordninger.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om tilskudd til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

27. januar-04. februar

NORLA og Veronica Salinas til Bokmessen i Kairo

NORLA besøker bokmessen i Kairo 27. januar – 4. februar for å bli bedre kjent med det arabiske bokmarkedet og for å forberede at Norge skal være gjestland på bokmessen i Kairo i 2024.

I år har vi med oss billedbokskaper Veronica Salinas som vil presentere oversettelsen av sine bøker til arabisk på flere arenaer, blant annet i bokhandelen Diwan fredag 3. februar.

31. januar

Webinar med samiske og kanadiske forleggere

31. januar arrangerer NORLA i samarbeid med Livres Canada Books et digitalt seminar for samiske og kanadiske forleggere.
Forleggerne møtes i plenum og en-til-en for å bli kjent, diskutere felles problemstillinger og presentere aktuelle titler.

01. februar

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonstilskudd for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her

01. februar

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Fokustitler høsten 2022

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Arvola kniven i ilden
Ingeborg Arvola
The Knife in the Fire - Ruijan rannalla/Songs from the Arctic Ocean

Faglitteratur

Dahl i seng med fienden   forside
Ellen Støkken Dahl
Sleeping With the Enemy – Terrifying Tales About Sexually Transmitted Infections

Barn og ungdom

Dåsnes la skogen leve! 9788203394843
Nora Dåsnes
Save Our Forest!

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019