NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere støtteordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også støtteordninger for kompetanseheving for oversettere. Les mer her.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs støtteordninger. Les mer om NORLAs ulike ordninger her.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Les mer her.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

29. juni-02. august

NORLA er stengt for sommerferie i juli

Vi i NORLA tar sommerferie fra og med mandag 29. juni.
Kontoret åpner igjen mandag 3. august.

Vi vil gjerne få takke for hyggelig samarbeid så langt i år.

01. august

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonsstøtte for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

01. august

Søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen

Les mer her.

01. september

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Det vil en tid framover være sterke begrensninger på eksport- og markedstiltak som inkluderer reiser og aktiviteter for forfattere utenlands. Til søknadsfristen 1. september 2020 for tilskuddsordningen for eksport- og markedstiltak i utlandet ser vi derfor gjerne søknader som har digital vinkling. Vi oppfordrer også søkere til å tenke nytt, og gjerne fram i tid. Det er fullt mulig å søke nå for prosjekter som tenkes gjennomført i 2021, og der forprosjekteringen enten kan starte allerede nå, eller senere.

Les mer

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Utvalgte titler våren 2020

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Sævareid longyearbyen
Heidi Sævareid
Longyearbyen

Faglitteratur

Østby nøkkelen til kreativiteten 9788202635510
Hilde Østby
The Key to Creativity Why Daydreaming Will Save the World

Barn og ungdom

Dåsnes ti kniver i hjertet omslag 2020 logo
Nora Dåsnes
Cross My Heart and Hope to Die

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019