NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere støtteordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også støtteordninger for kompetanseheving for oversettere. Les mer her.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs støtteordninger. Les mer om NORLAs ulike ordninger her.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Les mer her.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

01. mars

Oversatte dager i Oslo: Frokost for norsk-oversettere

Under festivalen Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo benytter vi i NORLA anledningen til å invitere norsk-oversettere til frokost «hjemme» hos oss, altså i våre kontorlokaler i Observatoriegt. 1B, fredag 1.3. kl 9.30-11.

Det blir enkel servering og hyggelig mingling med kollegaer og oss som jobber i NORLA.
Vi ser frem til en fin start sammen med “våre” oversettere på dette store året for norsk litteratur, der Norge er gjesteland ved bokmessen i Frankfurt og Bokåret 2019 arrangeres over hele Norge.

Alle norsk-oversettere er hjertelig velkomne, enten dere bor i Norge eller utenlands!

Påmelding innen utgangen av onsdag 27.2. via denne lenken

01. mars

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om støtte til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om støtte til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne. Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterer for oversettelsesstøtte.
Oversettelsen må skje direkte fra norsk. Støtte til prøveoversettelser av NORLAs utvalgte titler vil prioriteres.

Les mer om ordningen for forleggere og agenter her.

Oversettere av norsk litteratur kan også søke NORLA om støtte til prøveoversettelser dersom de ønsker å plassere en bok de har tro på i sitt hjemland.
Ordningen for oversettere har ingen søknadsfrist, les mer her.

01. mars

Oversatte dager i Oslo: Ut og selge bøker

Norge er gjesteland på bokmessen i Frankfurt. NORLA, senter for norsk litteratur i utlandet, har fått i oppdrag å organisere det norske gjestelandprosjektet og samarbeider tett med forfattere, forlag, agenter, kunstinstitusjoner og andre kulturaktører om hundrevis av aktiviteter.
Hvilke forventninger har man til bokmessen? Og hvordan virker slike store satsinger på nasjonale bokmarkeder? Kom og få et innblikk i Norges største utenrikskulturelle satsing i moderne tid.

Andrine Pollen, koordinator for litteraturprogrammet Frankfurt 2019 i NORLA

Gina Winje startet i 2016 for seg selv som litterær agent og selger nå bøker av forfattere som Jon Fosse, Ruth Lillegraven, Olaug Nilssen og Long Litt Woon til forlag verden over. De litterære agenturene er i endring her hjemme, og i disse dager satses det friskt på litteratureksport som en del av norsk kulturpolitikk.
Hva er agentens viktigste verktøy og hvordan ser den internasjonale «litteraturhandelen» ut fra en norsk agenthverdag? Gina Winje kåserer.

Gina Winje, litterær agent i Winje Agency, tidligere direktør i NORLA

02. mars

Oversatte dager i Oslo: Da "Gleden med skjeden" ble til "The Wonder Down Under"

Det lille, feministiske opplysningsprosjektet Gleden med skjeden av Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl er blitt et internasjonalt fenomen. Men hvor langt bort fra Norge må man egentlig før skandinavisk likefremhet skaper trøbbel for oversettere? Det kan være vanskelig nok å snakke om kvinnens underliv på norsk – hvordan gjør man det da på russisk eller polsk?
Hvor går grensen mellom oversettelse og tilpasning? Og hva heter discomus på engelsk?

Under festivalen Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo NORLA har invitert tre av bokens oversettere og en av forfatterne til panelsamtale lørdag 2. mars.
Tid: 12-12.45.
Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Utvalgte titler høsten 2018

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Stranger leksikon om lys og mørke hd
Simon Stranger
Keep Saying Their Names

Faglitteratur

Ytreberg kapp hjertestein hd
Espen Ytreberg
Cape Heartstone: The Story of Nita Kakot Amundsen, Camilla Carpendale and Roald Amundsen

Barn og ungdom

Lunde snososteren hd
Maja Lunde
The Snow Sister

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com