NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere støtteordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også støtteordninger for kompetanseheving for oversettere. Les mer her.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs støtteordninger. Les mer om NORLAs ulike ordninger her.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Les mer her.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Utvalgte titler høsten 2019

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Grimsrud jeg foreslår at vi våkner 9788202612580
Beate Grimsrud
I Suggest That We Wake Up

Faglitteratur

Christensen leonoras reise
Susanne Christensen
Leonora’s Journey – An Essay

Barn og ungdom

Lilleng nagel web
Sigbjørn Lilleeng
Nagel

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com