Nyheter fra NORLA

Kunst i tall 2019 - Økt eksport for norsk litteratur

Kunst i tall kollasj oransje, mstilt

“Kunst i tall 2019” er en årlig rapport over inntektene til kulturindustrien i Norge; litteratur, musikk, visuell kunst og scenekunst. Rapporten er laget av Rambøll Management Consulting for Norsk Kulturråd.

Rapporten for 2019 viser økt salg av utenlandske rettigheter til norske bøker: reelle inntekter fra salg av rettigheter, samproduksjon og royalties fra utlandet har økt med 11,2 prosent årlig siden 2013. De norske agentene og forlagene rapporterer om 1 082 nye kontrakter i 2019. Fra 2019 er også inntekter til norske forfattere via utenlandske agenturer inkludert i tallene. De utenlandske agentene rapporterer om 69 kontrakter med norske forfattere i 2019.

I år er det i tillegg til rapporten publisert et dynamisk Dashboard på Kulturrådets nettsider der brukerne selv kan klikke rundt og velge grupper, filtre og visninger av tallene som er publisert

Les rapporten her

Dashboard «Kunst i tall 2019»

Mer informasjon

Pressemelding fra Kulturrådet her

Se historikken og tidligere års rapporter her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019