Nyheter fra NORLA

Manglende e-poster sendt til NORLA 23. februar - 1. mars

Vi beklager teknisk feil

Vi i NORLA har i dag oppdaget at det har vært stor ustabilitet i vårt e-postsystem grunnet en driftsstans hos leverandøren torsdag 26. februar. Dette har påvirket systemet i etterkant og ting tyder på at det dessverre ikke er gått ut meldinger om forsinkelse eller feil ved leveringen av e-post som er sendt oss.
Flere e-mail sendt til NORLA fom. torsdag 23. februar tom. i dag onsdag 1. mars kan dermed ha kommet på avveie.

Hvis du nylig har sendt oss e-post men enda ikke fått svar, ber vi derfor innstending om at du sender den på nytt til opprinnelig adresse inkludert evt. vedlegg.

Forlenget søknadsfrist:
På grunn av disse tekniske problemene med e-mail til NORLA, utvider vi søknadsfristen 1. mars som gjelder både støtte til prøveoversettelse av norsk litteratur OG opphold på NORLAs oversetterhotell.
Den nye søknadsfristen for begge ordningene er innen utløpet av mandag 6. mars.

Vi beklager det inntrufne på det sterkeste!

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com