Nyheter fra NORLA

NORLA møter nordiske kollegaer 21. - 24. januar

Torshavn nordens hus redigert1

Halvparten av NORLAs ansatte er på reise 21. – 24. januar i forbindelse med et seminar med våre nordiske kollegaer.
Ansatte ved de nordiske litteraturkontorene møtes en gang i året, og denne gangen holdes seminaret i Torshavn på Færøyene.

Vi gleder oss til å møte våre nordiske kollegaer for å utveksle erfaringer og planer!

Her kan du lese mer om den nordiske oversettelsesstøtten som de nordiske litteraturkontorene forvalter på vegne av Nordisk Ministerråd.

Foto: Nordens Hus, Færøyene. Fotograf: Mette Børja

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019