Nyheter fra NORLA

NORLA med ny visuell identitet

Norla horizontal four lines orange rgb

Vi i NORLA er glade over å kunne starte det nye året med en ny visuell identitet, som styrket og proaktiv organisasjon. NORLA og NODE har sammen utviklet en identitet som vil gjøre NORLA mer synlig.

Etter gjestelandssatsningen i 2019 har vi økt NORLAs kompetanse og vårt nettverk i bokverdenen. Den eksterne evalueringen fra Samfunnsøkonomisk analyse, viser også til at gjestelandsprosjektet var vellykket. Med god hjelp fra NODE, som også laget den visuelle identiteten til gjestelandsprosjektet, har vi nå forenklet og modernisert vår visuelle identitet.

Utgangspunktet har vært NORLAs opprinnelige logo bestående av bokrygger og fargepaletten fra Frankfurt-prosjektet. Den nye logoen er nå monokron i en varm oransjetone, som både er energisk og varm – slik vi håper at bokvenner over hele verden også vil se på oss som organisasjon.
Denne fargen og tilhørende palett vil bli gjennomgående i all kommunikasjon fra NORLA fremover: På hjemmesider, nyhetsbrev, sosiale medier og tradisjonell kommunikasjon.

– Vi håper samarbeidspartnerne våre liker det de ser og opplever at vi holder Frankfurt-nivået på den spennende veien videre, sier NORLAs direktør, Margit Walsø.

Tidligere versjoner av NORLA-logoer er ikke lenger i bruk.
Vennligst se her for nye logoer.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019