Nyheter fra NORLA

Nytt formidlingstilskudd til oversettere

Mette bøker 3
Foto: Mette Børja

Vi utlyser midler til oversettere som har ideer til hvordan litteratur kan formidles digitalt eller også på vanlig måte innen rammene som koronasituasjonen tillater.

Dette kan være digitale opplesningsrekker eller seminarserier, mindre, fysiske arrangementer på biblioteker el, eller helt andre tiltak for kreativ formidling av norsk litteratur. Send oss en kort prosjektbeskrivelse og et budsjett. Vi kan gi tilskudd på inntil 5-7.000 kroner til denne typen prosjekter. Søknadsfrist er løpende.

Les mer om det nye tilbudet her

NORLAs øvrige tilbud til oversettere

Vi minner om at NORLAs øvrige støtteordninger opprettholdes.
Mer utfyllende informasjon om NORLAs tilbud til oversettere finnes her.

Vi åpner også for at de eksisterende ordningene kan tilpasses dagens situasjon. Det kan dermed for eksempel søkes om utgifter til «digitale reiser» i stedet for fysiske reiser, eller til å gjennomføre digital veiledning med mentor.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019