For oversettere

Prøveoversettelser

SØKNADSFRISTER: Løpende

Oversettere fra norsk kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Reisetilskudd til oversettere, forleggere og presse i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende, senest en måned før reisen skal finne sted

NORLA kan gi tilskudd til reiser til Norge for oversettere, forleggere og presse for personlige møter med norske forlag, agenter og forfattere.

Vi åpner for at de eksisterende ordningene kan tilpasses dagens koronasituasjon. Det kan dermed for eksempel søkes om utgifter til «digitale reiser» i stedet for fysiske reiser, eller til å gjennomføre digital veiledning med mentor.

Mentorordning

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA har en egen mentorordning for oversettere av norsk litteratur. Mentorordningen skal bidra til å heve kompetansen blant oversettere.

Det kan også søkes om utgifter til å gjennomføre digital veiledning med mentor.

ANDRE TILBUD: NORLAs oversetterkonditori

Vi er stolte over å ha lansert et nytt tilbud i 2021: nemlig NORLAs oversetterkonditori.
Dette er månedlige, uformelle treff på Zoom for oversettere fra norsk, der vi spiser noe godt – som du må bake selv. Tidsrammen er en time.
Siden starten har vi fått en del stamgjester, noe som er veldig hyggelig. Samtidig er det god plass til enda flere.
Bli med da vel!

ANDRE TILBUD: Oversetterhotell i Oslo

SØKNADSFRIST: Utløpt (var 1. august)

NORLA ønsker å gi oversettere av norsk litteratur mulighet til å komme til Norge for å kunne fordype seg i norsk litteratur, språk og kultur. Ordningen har vært en suksess siden starten i 2014.

Denne høsten inviterte vi oversettere til å søke plass for opphold 5.-18. september 2022.
Søknadsfristen var 1. august.

I mai i år kunne vi endelig gjenåpne hotellet, etter to år med pandemi. Og det var en fryd å ha fem oversettere på besøk!

ANDRE TILBUD: Kontorplass hos NORLA

Er du oversetter av norsk litteratur og skal oppholde deg i Oslo en avgrenset periode? Trenger du et sted å sitte og jobbe?
NORLA tilbyr besøkende oversettere kontorplasser i våre lokaler sentralt i Oslo.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019