For oversettere

Prøveoversettelser for oversettere

SØKNADSFRISTER: Løpende

Oversettere i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Formidlingstilskudd for oversettere

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA utlyser midler til oversettere som har ideer til hvordan litteratur kan formidles digitalt eller også på vanlig måte innen rammene som koronasituasjonen tillater.

Reisestøtte til oversettere, forleggere og presse i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan støtte reiser til Norge for oversettere, forleggere og presse for personlige møter med norske forlag, agenter og forfattere.

Vi åpner for at de eksisterende ordningene kan tilpasses dagens koronasituasjon. Det kan dermed for eksempel søkes om utgifter til «digitale reiser» i stedet for fysiske reiser, eller til å gjennomføre digital veiledning med mentor.

Mentorordning

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA har fra våren 2014 gleden av å tilby en egen mentorordning for oversettere av norsk litteratur. Mentorordningen skal være en støtte for å heve kompetansen blant oversettere.

Vi åpner for at ordningen kan tilpasses dagens koronasituasjon. Det kan dermed søkes om utgifter til å gjennomføre digital veiledning med mentor.

NORLAs oversetterkonditori

Vi er stolte over å ha lansert et nytt tilbud: nemlig NORLAs oversetterkonditori.
Dette er månedlige, uformelle treff på Zoom for oversettere fra norsk, der vi spiser noe godt – som du må bake selv. :-D

Oversetterhotell i Oslo

SØKNADSFRIST for opphold våren 2020: Utløpt (var 1. mars)

NORLA ønsker å gi oversettere av norsk litteratur mulighet til å komme til Norge for å kunne fordype seg i norsk litteratur, språk og kultur.

Vinn digitalt festivalpass til Norsk litteraturfestival på Lillehammer 2021

FRIST: Utløpt (var 10.5.)

25.-30. mai går Norsk litteraturfestival av stabelen på Lillehammer. Og i år tilbyr de en kombinasjon av fysisk og digitalt program, der fokuset er på nordisk litteratur.
Vi i NORLA reiser digitalt til Lillehammer i år og vi tilbyr nå også oversettere av norsk litteratur muligheten til å delta i det digitale programmet, helt gratis. (I fjor var hele festivalens digitale program gratis, mens i år krever digital deltagelse et eget pass).

Vi lodder ut hele 50 digitale festivalpass, som gir adgang til ca. 30 programposter over de fem dagene festivalen varer.
Se det digitale festivalprogrammet her

Kontorplass hos NORLA

SØKNADSFRIST: Løpende

Er du oversetter av norsk litteratur og skal oppholde deg i Oslo en avgrenset periode? Trenger du et sted å sitte og jobbe?

NORLA tilbyr besøkende oversettere kontorplasser i våre lokaler sentralt i Oslo.
Vi holder til i lyse moderne lokaler et steinkast fra sentrum, på baksiden av Nasjonalbiblioteket på Solli plass. Adressen er Observatoriegata 1 B.
Vi har tre ledige plasser til besøkende oversettere og maksimal sittetid er tre uker.
I tillegg til at du får egen kontorplass kan vi også dele både kunnskap og råd dersom du trenger det. Mange fine norske bøker til utlån har vi også!

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019