For oversettere

Prøveoversettelser for oversettere

SØKNADSFRISTER: Løpende

Oversettere i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Formidlingstilskudd for oversettere

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA utlyser midler til oversettere som har ideer til hvordan litteratur kan formidles digitalt eller også på vanlig måte innen rammene som koronasituasjonen tillater.

Reisetilskudd til oversettere, forleggere og presse i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan gi tilskudd til reiser til Norge for oversettere, forleggere og presse for personlige møter med norske forlag, agenter og forfattere.

Vi åpner for at de eksisterende ordningene kan tilpasses dagens koronasituasjon. Det kan dermed for eksempel søkes om utgifter til «digitale reiser» i stedet for fysiske reiser, eller til å gjennomføre digital veiledning med mentor.

Mentorordning

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA har fra våren 2014 gleden av å tilby en egen mentorordning for oversettere av norsk litteratur. Mentorordningen skal være et tilskudd for å heve kompetansen blant oversettere.

Vi åpner for at ordningen kan tilpasses dagens koronasituasjon. Det kan dermed søkes om utgifter til å gjennomføre digital veiledning med mentor.

ANDRE TILBUD: NORLAs oversetterkonditori

Vi er stolte over å ha lansert et nytt tilbud i 2021: nemlig NORLAs oversetterkonditori.
Dette er månedlige, uformelle treff på Zoom for oversettere fra norsk, der vi spiser noe godt – som du må bake selv.
Bli med da vel!

ANDRE TILBUD: Oversetterhotell i Oslo

NORLA ønsker å gi oversettere av norsk litteratur mulighet til å komme til Norge for å kunne fordype seg i norsk litteratur, språk og kultur.
Pga. pandemien har vi dessverre ikke mulighet til å invitere til oversetterhotell enda, men dette er en ordning vi ser veldig frem til å kunne gjenåpne! Først ut blir da de fire oversetterne som fikk tildelt plasser våren 2020, i det som skulle vært oversetterhotellets 12. sesong.

ANDRE TILBUD: Kontorplass hos NORLA

Pga. pandemien kan vi for tiden dessverre ikke tilby kontorplass. Vi ser frem til å kunne åpne dørene når det igjen blir mulig.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019