For oversettere

Oversetterhotell i Oslo

Søknadsfrist for opphold våren 2019: 1.2.

NORLA ønsker å gi oversettere av norsk litteratur mulighet til å komme til Norge for å kunne fordype seg i norsk litteratur, språk og kultur.

Prøveoversettelser

SØKNADSFRISTER: For oversettere: løpende søknadsfrist | For forlag/agenter: 15.3. og 15.9.2018

Oversettere, forlag og agenter i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Reisestøtte til oversettere, forleggere og presse i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan støtte reiser til Norge for oversettere, forleggere og presse for personlige møter med norske forlag, agenter og forfattere.

Mentorordning

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA har fra våren 2014 gleden av å tilby en egen mentorordning for oversettere av norsk litteratur. Mentorordningen skal være en støtte for å heve kompetansen blant oversettere.

Reisestipend til Bok & Bibliotek-messen i Gøteborg 2018

SØKNADSFRIST: utløpt

Årets Bok & Bibliotek-messe i Gøteborg går av stabelen 27. – 30. september. NORLA utlyser også i år seks reisestipender á NOK 3.300 for oversettere som oversetter norsk litteratur til andre språk og som ønsker å delta på messen.

Kontorplass hos NORLA

SØKNADSFRIST: Løpende

Er du oversetter av norsk litteratur og skal oppholde deg i Oslo en avgrenset periode? Trenger du et sted å sitte og jobbe?

NORLA tilbyr besøkende oversettere kontorplasser i våre lokaler sentralt i Oslo.
Vi holder til i lyse moderne lokaler et steinkast fra sentrum, på baksiden av Nasjonalbiblioteket på Solli plass. Adressen er Observatoriegata 1 B.
Vi har tre ledige plasser til besøkende oversettere og maksimal sittetid er tre uker.
I tillegg til at du får egen kontorplass kan vi også dele både kunnskap og råd dersom du trenger det. Mange fine norske bøker til utlån har vi også!

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com