Nyheter fra NORLA

Sommerhilsen fra NORLA

Mette04
Foto: Mette Børja

Sommeren nærmer seg og det er optimisme i lufta; vi er alle motiverte for lysere tider og ikke minst en mer forutsigbar høst.

NORLA har gjennom hele pandemien hatt aktive dager med stor digital reisevirksomhet. I vår har vi bygget videre på erfaringene fra fjorårets mange webinarer for bransjekontakter. Her møter utenlandske forleggere og redaktører de norske agentene. De får også presentert vårens fokustitler gjennom NORLAs filmer der forfatterne selv snakker om bøkene. De fleste webinarene er arrangert i nært samarbeid med norske ambassader og konsulater, noen også i samarbeid med sentrale oversettere. Dette fruktbare samarbeidet er vi meget takknemlige for.

Denne våren har vi hatt i alt hatt 15 webinarer for forleggere, med 110 deltagere fra utlandet og i alt 741 (!) speed-datemøter med norske agenter. 
Oversetterne er essensielle når det gjelder å få norsk litteratur utgitt i utlandet, og dette er en gruppe som ligger NORLAs hjerte nær. Denne våren har vi hatt 6 webinarer, workshops og samlinger for 89 utenlandske oversettere, der de har møtt sine forfattere, kollegaer og oss i NORLA.

Tilbakemeldingene frå både inn- og utland viser at webinarer er gode og effektive supplementer til fysiske møter, og vi kommer til å fortsette med digitale møteplasser også når verden igjen åpnes opp for fysiske reiser og bokmesser – forhåpentligvis fra høsten av.

Før vi tar sommerferie rakk vi også å åpne vårens digitale nyvinning: NORLAs oversetterkonditori. Målet er å lage et uformelt forum der norsk-oversettere kan møtes, danne nettverk og snakke norsk. Det blir også litt faglig innhold, men fokuset er å tilby noe litt annet enn våre vanlige seminarer, og også leke litt med både form og innhold. Og som navnet avslører skal det også inntas ferskt bakverk, som deltagerne riktignok må bake selv!

Det er tydelig at interessen for norsk litteratur i utlandet holder seg høy, dette speiles også i søknadstallene til våre ulike støtteordninger. Gjennom vårens tre søknadsfrister for oversettelsesstøtte er det bevilget støtte til 270 utgivelser

Margit walsø, norla foto eivind røhne
Margit Walsø. Foto: Eivind Røhne

Vi takker alle gode samarbeidspartnere, nye og gamle venner av norsk litteratur for godt samarbeid denne våren og gleder oss til internasjonal gjenåpning etter hvert. NORLA planlegger å være tilstede fysisk på Bokmessen i Frankfurt i oktober og på bokmessen Non/Fiction i Moskva i november/desember.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Hilsen Margit Walsø
på vegne av alle i NORLA

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019