Nyheter fra NORLA

Stor etterspørsel etter norske foreign rights i april og mai

Kollasj
Noen av de norske bøkene med flest salg til utlandet i april og mai. Hovedbildet er hentet fra "Villmarksgensere" av Linka Neumann. (Bokens fotografer: Stine Mette Fjerdingstad og Halvdan Jarl Laugerud)

Koronapandemien har hatt alvorlige virkninger på den internasjonale bokbransjen. Derfor er det ekstra gledelig å se at den utenlandske interessen for norske bøker holder seg. NORLA har innhentet oversikt over rettigheter til de norske bøker solgt av agenter og forlag i Norge i løpet av april og mai. 150 rettigheter er solgt eller fornyet!

Det er flest salg av barne- og ungdomsbøker samt skjønnlitteratur (begge med 60 kontrakter eller fornyelser), deretter kommer sakprosa (29 kontrakter). Det er også solgt én filmopsjon.
Flere bøker er solgt før de er utgitt i Norge og en del bøker er solgt i auksjoner – i ett tilfelle i en auksjon mellom fem ulike kinesiske forlag! Det gjøres også flerboksavtaler.
Det selges i hovedsak samtidslitteratur, inkludert et gledelig antall debutanter. I tillegg kommer en del kontrakter for romanklassikere og nyere barnebokklassikere.

Språkmessig fordeler kontraktene seg på 30 forskjellige land/språk.
På topp ligger dansk (41), fulgt av bulgarsk (21), tysk (11), russisk (10), svensk (8) og engelsk (7).

Se oversikten over de norske bøkene som nylig er solgt under

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019