Nyheter fra NORLA

Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet

Mette globuser sør amerika
Foto: Mette Børja

NORLAs tilskuddsordning for eksport- og markedstiltak skal styrke etterspørsel, eksport og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet. Ordningen støtter videreutvikling av gode markedsideer og satsinger for titler med særlig potensiale, bidrar til nye tiltak og gir vind i seilene til aktive prosjekter med internasjonale samarbeidspartnere. Vi har mottatt mange sterke søknader siden oppstarten i november 2019, og aktiviteten er stor.

Følgende prosjekt får tilskudd fra årets ekstra tildeling i november:

• Gyldendal ASA: Digital utgivelse av Alexander Kielland Krags Litt redd, bare i det amerikanske markedet

Neste søknadsfrist er 1. februrar 2022.

Les mer

Kriterier og frister
Prosjekter som er tildelt tilskudd

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019